Bakgrundsbild

Fastighet

Fastigheten är grunden för bygdegårdens verksamhet. Huvuddelen av bygdegårdsföreningarna äger sina fastigheter. Husen är samlingslokaler som ofta har scen, kök och en stor samlingssal.

Att vara fastighetsägare och ta hand om sin fastighet innefattar många olika områden och uppgifter. Föreningens medlemmar kan gärna samlas för arbeten såsom målning, städning, renovering med mera.

Alla fastigheter är försäkrade via Bygdegårdsförsäkringen som är en skräddarsydd försäkring för alla medlemsförening och dess verksamheter.

För mer information kontakta

Verksamhetsutvecklare fastighet och försäkring

Ulph Lundgren

070-440 38 96

ulph.lundgren@bygdegardarna.se