Bakgrundsbild
 • Hem
 • Sköta bygdegård

Sköta bygdegård

 • Lokalerna i bygdegården ska vara tillgänglighetsanpassade och flexibla för användning i olika sammanhang.
 • Lokalerna ska uppfylla högt ställda krav på tillgänglighet, trygghet och säkerhet.
 • Bygdegården ska förmedla god stil och hög kvalitet och bjuda en välkomnande atmosfär.
 • Ljus och ljud ska vara fullgott.
 • Varje bygdegård har sin historia och arkitektur, och renoveringar bör ske med försiktighet.
 • Redan i utemiljön ska bygdegården vara välkomnande – erbjuda plats för både parkering och aktivitet samt medge en diskret och klok hantering av avfall.

Genom byggverksamheten vill BR:

 • Hjälpa medlemmarna att utforma nya och befintliga bygdegårdar till flexibla och väl fungerande, moderna allmänna samlingslokaler i enlighet med vår idégrund.
 • Stödja medlemmarnas finansiering av projekten med hjälp av stöd från Boverket.
 • Stärka bygdegården som mötesplats för alla.

För mer information kontakta

Verksamhetsutvecklare fastighet och miljö

Ulph Lundgren

070-440 38 96

ulph.lundgren@bygdegardarna.se