Bakgrundsbild

Personuppgiftshantering

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer. Förordningen innebär en del förändringar för de som behandlar personuppgifter för att stärka rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Det centrala i lagen handlar om att varje person har rätt till sina egna personuppgifter. Det innebär att ingen får samla in, lagra eller sprida personuppgifter utan laglig grund. För er i en bygdegårdsförening gäller det alltså att se över hur ni behandlar personuppgifter för era medlemmar och skapa rutiner för att detta sker säkert och i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Mall för personuppgiftspolicy

Riksförbundet har tagit fram en mall som stöd för att skriva en personuppgiftspolicy för en förening eller ett distrikt.

Mall för samtycke till användande av bilder

Ni får ta bilder som inte fokuserar på enskilda personer när ni har verksamhet och publicera på hemsida och i sociala medier, men se till att informera om att ni kommer att ta bilder. Om ni vill använda bilder där någon enskild person/personer är i fokus behövs skriftligt samtycke.

Här finns information för föreningar från Datainspektion:

www.datainspektionen.se/vagledningar/for-foreningar-och-sma-organisationer