Bakgrundsbild

Tillfälligt boende vid kris

Bygdegårdsrörelsen kan vara behjälplig på olika sätt vid krissituationer exempelvis tillfälligt boende.

Bygdegårdar kan utgöra alternativ för tillfälliga boendelösningar och bidra till insatser för ett väl fungerande vardagsliv.

Sociala insatser

Bygdegårdarna kan vara viktiga komplement för att skapa trygghet och fungerande vardag. Exempelvis kan bygdegårdarna användas som mötesplatser för träffpunkter och samtalsgrupper, barnomsorg, utbildning, insamling och utlämning av kläder och annat och olika aktiviteter. Samarbete med andra aktörer kan skapa förutsättningar för att bygga en bra verksamhet.

Ersättning

Vid hyresavtal ska ni begära en ersättning som kostnader för era aktuella och kommande omkostnader.

Viktigt att veta vad som gäller

Det finns flera lagkrav som måste iakttas oavsett om syftet gäller boende för asylsökande eller tillfällig evakueringsplats.

  • Exempelvis ska kommunala räddningstjänsten kontaktas för godkännande enligt Lag om skydd mot olyckor.
  • Kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning har tillsyn och ska godkänna lokalen bland annat hygien och hygienutrymmen, avfallshantering mm enligt Miljöbalken.
  • Kommunens samhällsbyggnadsavdelning eller motsvarande ska kontaktas angående frågor och tillstånd enligt Plan- och bygglagen; det kan exempelvis gälla ändrad användning av byggnad.
  • Notera att nuvarande bygdegårdsförsäkring inte gäller då bygdegårdsförsäkringen avser normal bygdegårdsverksamhet. Försäkringskansliet ska kontaktas för nytt försäkringsavtal.
Kontakta oss om du har frågor:

Expert inom kris, särskilda händelser och totalförsvar

Björn Körlof

070-625 69 02

bjorn.korlof@bygdegardarna.se