Bakgrundsbild

Om Kulturbygdsturnén

Kulturbygdsturnén – det här är tankarna inför projektet, alla fakta och vad som händer under tiden fram till 30 juni 2023.

Tidigare stöd från Statens kulturråd

Kulturbygdsturnén tog avstamp i två tidigare projektfinansierade arrangörsstöd – ÅterstartBygdegård och ÅterstartBygdegård 2022. 2021 erhöll riksförbundet två krisstödsmedel via Statens kulturråd (2 miljoner respektive 3,8 miljoner). Två projekt där våra medlemsföreningar kunde söka stöd till gage vid engagemang av yrkesverksamma kulturutövare. Det resulterade i över 160 arrangemang 2021 och över 300 arrangemang 2022.

Bakgrund Kulturbygdsturnén

När Statens kulturråd öppnade för ansökan av återstartsbidrag av kulturen våren 2022 sökte Bygdegårdarnas Riksförbund och erhöll ett stort projektbidrag (10 miljoner) till idén rubricerad Kulturbygdsturnén. Idén gick ut på att anställa 24 yrkesverksamma kulturutövare, en i vart och ett av de 24 bygdegårdsdistrikten, och uppdra till dem publika arrangemang och workshops inom sina respektive kulturområden.

Genomförande

Sommaren 2022 utlystes tjänsterna och över 600 kulturutövare skickade in sina ansökningar till den 15 augusti. Några veckor senare stod det klart vilka 24 som fått tjänsterna. De anställdes på 50 procent under perioden 20 september 2022 till 20 juni 2023 för sitt uppdrag – 15 publika framträdanden, 4 workshops (varav minst 2 riktade till barn och unga) samt 2 publika framträdanden i ett annat bygdegårdsdistrikt (#låna ett län – låna en konstnär).

Fakta om Kulturbygdsturnén
  • 24 regionalt anställda yrkesverksamma kulturutövare.
  • Lokala arrangemang och arbete till yrkesverksamma kulturutövare.
  • Över 500 kulturupplevelser i i hela landet.
  • Hållbarhet med kulturutövare från regionen.
  • Under Kulturbygdsturnén mötte publiken utövare inom musik, teater, nycirkus, litteratur och dans.
  • Projektperiod från juni 2022 – juni 2023.
  • Finansiering via återstartsbidrag för kulturen via Statens kulturråd.