Bakgrundsbild

Bredband/fiber

Se det som en investering att koppla in bredband/fiber i bygdegården. Det öppnar upp för många olika evenemang och aktiviteter. Inte minst när det gäller att få unga till bygdegården är det viktigt att koppla in den nya tekniken.

Vad kan man göra om man har bredband i lokalen?

Med bredband inkopplat till bygdegården kan alla nå internet (oavsett abonnemang). Det ökar tillgängligheten och gör det möjligt att till exempel använda musik (via exempelvis Spotify) eller visa klipp från  Youtube och Facebook på tv, storskärm eller projektor.

Tänk på att: För att distribuera och använda upphovsrättsskyddat material så måste ni alltid ha ett godkännande.

Livesända kulturarrangemang ger möjligheter att ta del av och arrangera kultur över hela landet. Naturligtvis kan inte den digitalt förmedlade kulturen ersätta det som sker på en plats, men det kan vara ett komplement och kan hjälpa till att bredda och utveckla kulturen och skapa ett större intresse. Även vid fester, bröllop, konferenser, föreläsningar är det ett plus om det finns uppkoppling. Det blir enklare och säkrare om det finns wifi i bygdegård om man vill använda digitala betalningslösningar som swish eller izettle.

Här är det ju också bara fantasin som sätter gränser.

Exempel på arrangemang med bredband i lokalen:

  • Ordna en konsert, på flera platser samtidigt, där föreningarna livesänder mellan varandra.
  • Ordna en workshop, seminarium eller utbildning som sänds till fler platser. Engagera en pedagog som leder utbildningen från en plats och där andra platser tar del av kursen.
  • Visa film: de som har skaffat en licens kan streama film från de filmbolag som ingår i licensen.
Hur ser det ut med bredband i vår kommun ?

Det ser olika ut hur långt man kommit med dragningen av fiber i olika delar av landet och det ser även olika ut och skiljer sig vilka abonnemang som finns att välja på. På länsnivå finns det  bredbandskoordinatorer och vissa kommuner har bredbandssamordnare, vänd er till dem vid behov de kan hjälpa till och tala om hur det ser ut i ert område. Läs mera på www.bredbandsforum.se/bredbandskoordinatorer

Byanätsforum drivs av Hela Sverige ska leva, LRF och Coompanion. På deras hemsida finns information om utvecklingen av bredband på landsbygden utvecklas, samt stöd för de sammanslutningar på landsbygden som bygger och driver egna bredbandsnät. Alla bredbandsföreningar i Sverige är välkomna som medlemmar.
Läs mer på www.byanatsforum.se

bredbandskartan kan ni se de olika tekniker som finns, hastighet och vilka leverantörer som finns i ert område. Läs mer på www.bredbandskartan.se

Att söka bidrag till investeringen

Att investera i bredband kostar en del, till själva investeringen kan ni exempelvis söka bidrag genom kommunalt investeringsbidrag , hos Boverket eller genom lokala fonder, bygdemedel, Sparbanksstiftelse med flera. Leader kan vara en möjlighet om ni gör det samband med ett utvecklingsprojekt.

Bredband i bygdegården – att tänka på

Denna checklista tar upp saker som kan vara bra att tänka inför anslutning till fibernät och för uppkoppling mot fiber i bygdegården.