Bakgrundsbild
  • Hem
  • Om oss
  • Medlemsorganisationer och samarbeten

Medlemsorganisationer och samarbeten

Medlemsorganisationer

Lantbrukarnas Riksförbund

Centerpartiet

Centerkvinnorna

Centerpartiets Ungdomsförbund

Studieförbundet Vuxenskolan

Förbundet Vi Unga

Riksförbundet Sveriges 4H

Jordbrukare-Ungdomens Förbund

Samarbeten
Samsam (Samlingslokalorganisationernas samarbetskommitté)

Samsam står för Samlingslokalorganisationernas samarbetskommitté och är ett samarbetsorgan mellan Bygdegårdarnas Riksförbund, Riksorganisationen Folkets Hus och Parker och Riksföreningen Våra Gårdar (nykterhetsrörelsens samlingslokaler).

Samsam består av de tre organisationernas ordföranden och chefer och träffas två till tre gånger per år. Mellan dessa möten träffas chefstjänstemännen. Träffar förekommer också mellan tjänstemännen kring verksamhetsområdena bygg, kultur, konst och film.

Driver opinionsbildande arbete
Samsam driver påverkansarbete för de föreningsdrivna allmänna samlingslokalerna.