Policies

Här finns alla policies och riktlinjer som är beslutade av förbundsstyrelsen respektive förbundsstämman samlade i ett dokument.

Förbundsstyrelse

 • Policy för medarbetare vid förbundskansliet
 • Policy för förtroendevalda i förbundsstyrelse
 • Riktlinjer för valberedningsarbetet på distriktsnivå
 • Krishanteringsplan
 • Riktlinjer avseende uthyrning till antidemokratiska organisationer
 • Policy för försäkringsfonden
 • Placeringspolicy
 • Policy för personuppgiftshantering
 • Likabehandlingsplan
 • Tillgänglighetspolicy
 • Rutin vid uteslutningsärenden

Förbundsstämma

 • Riktlinjer riksvalberedningen
 • Miljöpolicy

Förbundschef

Kenneth Lundmark

072-519 20 62

kenneth.lundmark@bygdegardarna.se