Bakgrundsbild

Bygdegårdarna samlar Sverige!

Vision och långsiktiga mål

Bygdegårdarna samlar Sverige. Vi är en öppen folkrörelse med mötesplatser i hela landet. Bygdegårdsrörelsen har en ledande roll i att stärka bygden och dess människor – nu och i framtiden.
Antagen av förbundsstämman 2018

Fyra visionsmål med tillhörande effektmål för 2023-2026 antogs på förbundsstämman 2022 för att sträva för visionen.

Visionsmål 1: Bygdegårdsrörelsen är en välkänd och respekterad samhällsaktör.
Effektmål:
1a. Att kännedomen om bygdegårdar har ökat hos allmänheten.
1b. Att den offentliga finansieringen har ökat på såväl kommunal som regional och nationell nivå så att bygdegårdsrörelsen har bättre förutsättningar att ta en ledande roll i att stärka bygden och dess människor.
1c. Att bygdegårdarna omnämns i regionala styrdokument i alla landets regioner.

Visionsmål 2: Bygdegårdsrörelsen växer med engagemang i hela landet.
Effektmål:
2a. Att antalet föreningar anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund har ökat årligen och att vi finns i än fler kommuner.
2b. Att det ideella engagemanget i bygdegårdsrörelsen har ökat.
2.c Att fler föreningar och distrikt, liksom förbundet, har en plan för sitt föryngringsarbete.

Visionsmål 3: Bygdegårdarna är attraktiva, tillgängliga och hållbara allmänna samlingslokaler.
Effektmål:
3a. Att nyttjandet av bygdegårdarnas lokaler har ökat.
3b. Att fler föreningar har genomfört årlig genomgång av fastigheten.
3c. Att fler föreningar vidtagit åtgärder för att utveckla sitt miljö- och klimatarbete.

Visionsmål 4: Bygdegårdarnas verksamhet når många målgrupper.
Effektmål:
4a. Att fler föreningar har gjort insatser för att nå nya målgrupper.
4b. Att det genomförs återkommande barn- och ungdomsaktiviteter i fler bygdegårdar.
4c. Att det genomförs återkommande kulturaktiviteter i fler bygdegårdar.