Bakgrundsbild

Nyheter

Upprop! Hela Sverige skramlar för Ukraina

Bygdegårdar kan göra en insats i solidaritet med Ukraina Bygdegårdsrörelsen står för humanitet, mänskliga rättigheter och demokrati. Bygdegårdar kan göra en insats genom att exempelvis bjuda in till att i…

Uthyrningskampanj i sociala medier

Under pandemin har det knappt gått att hyra ut bygdegårdarna och det har tärt på föreningarnas ekonomier. Vi har lanserat en annonskampanj på Facebook och Instagram för att hyra bygdegårdar…

Remissvar Från kris till kraft – återstart för kulturen

Bygdegårdarnas Riksförbund har lämnat in ett remissvar på Återstartsutredningens betänkande Från kris till kraft – återstart för kulturen (SOU 2021:77). Ur remissvaret: Bygdegårdarna är en hörnsten i svenskt kulturliv. Bygdegårdarna…

Bygdegårdarnas Riksförbund välkomnar riktat krisstöd

Bygdegårdarnas Riksförbund välkomnar riksdagens beslut om 60 miljoner kronor i riktat krisstöd till allmänna samlingslokaler. Dagens riksdagsbeslut ger ett behövligt tillskott på totalt 1,1 miljarder kronor till hela kulturlivet. –…

Det behövs ett krisstöd till bygdegårdar

De minsta arrangörerna lämnas utan stöd i regeringens senaste krisinsatser för arrangörer. På en presskonferens idag presenterade kulturminister Jeanette Gustafsdotter det nya evenemangsstödet. Stöd är förstås välkommet och för de…

En växande folkrörelse – bygdegårdarna är fler än någonsin

Bygdegårdsrörelsen växer och nu är fler bygdegårdar än någonsin anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund – 1 452 bygdegårdsföreningar med över 240 000 medlemmar. Trots coronapandemins utmaningar har antalet bygdegårdsföreningar ökat, 2021 ser vi…

Allvarligt krisläge för dansbandsbranschen

Felkonstruerat statligt stöd slår undan benen på en hel näringsgren. Den svenska dansbands- och arrangörskåren går en allvarlig kris till mötes genom stort publikbortfall och uteblivna möjligheter till ekonomisk kompensation.…

Drygt 3,8 miljoner kronor till kultur i bygdegårdar

Den 24 november meddelade Kulturrådet att Bygdegårdarnas Riksförbund har beviljats 3 845 000 kronor till en fortsättning av ÅterstartBygdegård 2022. Det kommer att bli ett liknande upplägg som för de…

Över en miljon i stöd från Filminstitutet

Bygdegårdarnas Riksförbund har beviljats nästan 1,2 miljoner kronor från Filminstitutet för satsningar på våra 17 medlemsbiografer. Pengarna kommer att användas till tekniklyft, marknadsföring och kompetensutveckling. Det är en del av…