Bakgrundsbild

Kalendarium

2020

Januari

24-25 Distriktsordförande och -sekreterarkonferens, Stockholm

Februari

Utbudsdag, Västerås

3 Webbmöte för valberedare

4 Webbmöte om kulturstrategier i distrikten

5 Landsbygdens kulturliv, Folk och Kultur, Eskilstuna

6 Förbundsstyrelsemöte

14 Extern landsbygdskonferens, Stockholm

Mars

2 Tidskriften Bygdegården, nr 1

13-14 Biografkonferens, Stockholm

20 Förbundsstyrelsemöte

21-22 Försäkringskonferens, Stockholm

27-29 Inspirationshelg för unga, Stockholm

April

 

Maj

4 Förbundsstyrelsemöte

25 Tidskriften Bygdegården, nr 2

29 Seminariedag, Gotland (i anslutning till förbundsstämman)

30-31 Förbundsstämma, Gotland

Juni

 

Juli

1-31 Kansliet semesterstängt

Augusti

 

September

18 Distriktsstyrelseintroduktion, Stockholm

28 Tidskriften Bygdegården, nr 3

Oktober

10-11 Konferens för kultur, ungdom, fastighet och miljö – distrikt, Stockholm

November

7 Landsbygdskonferens – distrikt

December

7 Tidskriften Bygdegården, nr 4