Bakgrundsbild

Kalendarium

2021

Maj

4 Distriktsstyrelse-kickoff – distrikt

5 Fika med oss! Kommunikation – alla

12 Fika med oss! Ekonomi – alla

18 Webbredaktörskurs – alla

19 Fika med oss! Förbundsstyrelse – alla

20 Webbinarium: Motivera ideella och öka engagemanget i er förening – uppstart för studiecirkel – alla

26 Fika med oss! Valberedning – alla

26 Digital träff för distriktets valberedning och distriktsstyrelse – distrikt

26 Webbredaktörskurs – alla

27 Sända Live– ett webbinarium för att komma igång – alla

28 Förbundsstyrelsemöte

31 Tidskriften Bygdegården, nr 2

Juni

2 Distriktsstyrelseintroduktion – distriktsstyrelse

September

3 Förbundsstyrelsemöte

27 Tidskriften Bygdegården, nr 3

Oktober

23-31 Kultur- och demokrativecka – hela landet

26-31 Konst åt alla, Korsbygården, Lärbro, Gotland

November

12 Förbundsstyrelsemöte

13-14 Nationell träff, Stockholms län (preliminärt)

December

6 Tidskriften Bygdegården, nr 4


2022

Juni

4-5 Förbundsstämma, Kronobergs bygdegårdsdistrikt