Bakgrundsbild

Kalendarium

2021

Februari

6 Utbudsdag Digital 2021, tillsammans med Riksteatern Mellansverige – alla

10 Förbundsstyrelsemöte

13 Biografkonferens

Mars

1 Tidskriften Bygdegården, nr 1

10 Distriktsträff Östra klustret – distrikt

15 Distriktsträff Norra klustret – distrikt

22 Distriktsträff Västra klustret – distrikt

24 Distriktsträff Södra klustret – distrikt

19 Förbundsstyrelsemöte

April

13 Inspirationsträff – alla

Maj

4 Distriktskick-off – distrikt

24 Tidskriften Bygdegården, nr 2

28 Förbundsstyrelsemöte

September

3 Förbundsstyrelsemöte

27 Tidskriften Bygdegården, nr 3

Oktober

23-31 Kultur- och demokrativecka

26-31 Konst åt alla, Korsbygården, Lärbro, Gotland

November

12 Förbundsstyrelsemöte

December

6 Tidskriften Bygdegården, nr 4


2022

Juni

4-5 Förbundsstämma, Kronobergs bygdegårdsdistrikt