Bakgrundsbild

Bli medlem

Välkommen att bli medlem i Bygdegårdarnas Riksförbund. Här hamnar du bland andra föreningar, som också driver allmänna samlingslokaler, verksamhet och lokal utveckling.

Bygdegårdarnas Riksförbund är Sveriges största organisation för allmänna samlingslokaler – med över 1400 anslutna föreningar, över hela landet. Våra föreningar är fördelade på 24 distrikt och har totalt över 240 000 enskilda medlemmar.

Medlem i Bygdegårdarnas Riksförbund kan varje förening bli som driver en allmän samlingslokal, som vill verka enligt förbundets mål och stadgar. Den allmänna samlingslokalen ska vara öppen för alla att hyra — alla med demokratisk värderingsgrund.

Som medlem i Bygdegårdarnas Riksförbund får du många fördelar såsom rådgivning, tillgång till stöd, verksamhetsutveckling och ett stort kontaktnät med andra föreningar och distrikt.

Riksförbundet driver påverkansarbete för att förbättra och stärka våra medlemmars förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Tillsammans med Riksorganisationen Folkets Hus och Parker och Riksföreningen Våra Gårdar driver vi frågan om de allmänna samlingslokalernas förutsättningar att verka i Samsam.

Bli medlem så stärks vi tillsammans!

Riksförbundet ger stöd kring:
  • Organisation
  • Fastighet
  • Verksamhet
  • Information
  • Utbildning
Ur BR:s stadgar:

§ 2 ÄNDAMÅL

Bygdegårdarnas Riksförbund, som är partipolitiskt och religiöst obundet, har till ändamål

att vara riksorganisation för landets bygdegårdsföreningar och andra lokala föreningar som driver en allmän samlingslokal,

att främja föreningsdrivna allmänna samlingslokaler som erbjuder mötesplatser och värnar mötesfriheten för alla som delar våra demokratiska värderingar,

att genom aktiva insatser främja lokal utveckling och en decentraliserad verksamhet inom kultur och andra angelägna områden i hela landet för att stärka bygders attraktionskraft,

att i övrigt verka i enlighet med förbundets stadgar och styrdokument.

§ 4 INTRÄDE

Medlemskap i förbundet kan erhållas av varje bygdegårdsförening eller liknande lokal förening som driver allmän samlingslokal, vars stadgar kan godkännas av förbundets styrelse och som vill bidra till förverkligande av förbundets ändamål. Dessa kallas hädanefter för medlemmar i dessa stadgar.

Riksorganisation, som godkänner förbundets stadgar och styrdokument kan erhålla medlemskap i förbundet. Dessa kallas hädanefter för medlemsorganisationer i dessa stadgar.

Ansökan om medlemskap görs skriftligt till förbundsstyrelsen som tar beslut om ansökan.

Medlemsförmåner
  • Samköpsrabatter vid LRF – rabatter på möbler, kontorsmaterial, resor
  • Bygdegårdsförsäkringen
  • Konstdeposition
  • Tidskriften Bygdegården

Läs mer om medlemsförmåner

Medlemsavgift

Kostnader för att vara medlem är dels en fast avgift dels en avgift per kvadratmeter samt en ansvarsförsäkring. Kontakta BRs kansli, så tar vi fram kostnaden för ert medlemskap.

Beställ informationspaket

Sänd in namn på förening samt namn och adress till kontaktperson via e-post så översänder vi ett informationspaket. Det innehåller bland annat förbundets stadgar och idégrund, aktuella uppgifter på medlemsavgiftens storlek, ansökningshandlingar, aktuellt nummer av tidningen Bygdegården m.m.

Välkomna som medlemmar i Bygdegårdarnas Riksförbund!

Beställ informationspaket, ställ en fråga eller ta reda på vad er medlemsavgift skulle bli.

För mer information kontakta:

Administratör - konst och medlemskap

Anna-Lena Nilsson

Måndag-onsdag

070-440 67 87

anna-lena.nilsson@bygdegardarna.se