Bygdegårdsdistriktet arbetar med samordning och utbildning för föreningarna samt med att nå ut med olika kulturaktiviteter som teater, sång, musik, dans, konst och utställningar av olika slag.

Bygdegårdsföreningen som arbetar med att tillhandahålla en bra samlingslokal för bygdens folk drivs ofta av en ideell förening. Engagemanget från föreningslivet på orten har en stor betydelse för detta arbete.

 

Vad gör distriktsstyrelsen?

De ideellt arbetande ledamöterna hjälper till att sprida information bland föreningarna, samt råd och tips för verksamheten.

  • Kontaktperson för Information kan Du fråga om det mesta
  • Kontaktperson för Byggansvarig ger råd och stöd i samband med ny, om och tillbyggnad
  • Kontaktperson för Försäkrings svarar på frågor om bygdegårdsförsäkringen
  • Kontaktperson för Program ger råd om kulturturnéer mm
Distriktets uppgift

(Ur distriktets stadgar)

  • att samordna och utveckla verksamheten inom distriktet
  • att verka för tillkomsten av föreningsägda allmänna samlingslokaler
  • att bedriva grundläggande funktionärsutbildning
  • att ge råd kring driften av lokalen samt program- och kulturverksamhet
  • att verka för tillkomsten av samarbetsgrupper i kommunerna