Idéburen sektor

Hej!

Den här inventeringen går till alla IKA Skåne medlemsorganisationer.

Ni har tidigare medverkat i en liknande inventering av idéburna lokaler i Skåne, vi skulle vilja komplettera med den här.

Skånes idéburna organisationer förfogar sammantaget över många lokaler.

För att möjliggöra för idéburna organisationer att i högre utsträckning än idag hyra lokaler av varandra istället för att hyra in sig i kommersiella konferenslokaler, behövs en lättöverskådlig sammanställning av vilka lokaler som finns att tillgå.

Detta skulle kunna ge ett mervärde både till den organisation som hyr ut lokalerna i form av intäkt och till den organisation som hyr lokalen, då det kanske kan göras till ett lägre pris och med en annan atmosfär än vad ett kommersiellt alternativ kan erbjuda.  

Till enkät

Har ni frågor eller undrar något som har med inventeringen att göra så går det bra att skriva eller ringa.

073-893 97 94
NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne
Ledebursgatan 5, 3tr
211 55 Malmö
www.natverket.org

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se