Bakgrundsbild

Idéburen sektor

NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne Vi är en samordnad röst som driver förutsättningsfrågor NÄTVERKET samlar en bredd av regionala idéburna aktörer, alltifrån humanitära organisationer och studieförbund till idrottsföreningar och sociala entreprenörer. Syftet är att samarbeta, underlätta och stärka samverkan. NÄTVERKET är en gemensam plattform för den idéburna sektorn i Skåne och fungerar som en neutral aktör i frågor om samverkan. NÄTVERKET fokuserar på generella förutsättningsfrågor som handlar om sektorns möjligheter att bidra i arbetet för ett hållbart samhällsbygge. NÄTVERKET:s funktion kan därför liknas vid en brobyggare mellan den idéburna sektorn och andra sektorer.

Hemsida

073-893 97 94
NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne
Ledebursgatan 5, 3tr
211 55 Malmö
www.natverket.org

Följ oss på FB

Hej!