Svar från Leader och länsstyrelesen/Carina Hördegård, december 2018

Hej!

Vi har ställt frågor till Leader och länsstyrelse i landet hur det ser ut om det finns medel kvar under innevarande period.

Här är svaren som jag fått från ert område, det är ett litet tag sen de kom in, men det ger ändå en bild av hur det ser ut.

SKÅNE

Ledare Skånes Ess
Vi i Skånes Ess har medel kvar i de tre fonderna vi arbetar inom nämligen landsbygdsfonden, regional- och socialfonden. Hur mycket det är kvar i respektive fond är olika och inte så relevant att rapportera om eftersom det förändras hela tiden beroende på vilka idéer som kommer in och när. Svar från Kerstin Hallenborg, Verksamhetsledare Skånes Ess, 070-2199950

Leader Mitt i Skåne
Beträffande hur mycket stöd som finns kvar i denna perioden, skiftar det så klart från område till område. I vissa område är många insatsområden slut, i andra finns det mycket medel kvar i vissa insatser. Poängen med Leader är ju just att det är de lokal strategierna som styr och ingen kan svara för hela Sverige, såklart.
Svar från: Ann-Charlotte Thörnblad, Verksamhetsledare0735 40 54 38

LEADER Sydöstra Skåne
Det finns medel kvar att söka trots att vi har haft ett väldigt högt tryck. Vi har beslutat 78% av vår budget.

Vi har mest kvar inom Regionala utvecklingsfonden vars insatser ska syfta till att stärka regional konkurrenskraft och hållbar tillväxt med fokus på innovation, entreprenörskap och grön ekonomi.

För projekt som finansieras av Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling finns det främst medel kvar för projekt som bidrar till ekonomisk utveckling på landsbygden med fokus på fysisk och digital infrastruktur, nya lokala finansieringsmöjligheter och cirkulär ekonomi samt utveckling av småföretag och att skapa nya arbetstillfällen.

I Havs och fiskerifonden har vi som det ser ut nu medel kvar för insatser som bidrar förbättrad vattenkvalité och skydd av den biologiska mångfalden.

Det är ytterst lite medel kvar i Socialfonden så fokus för kommande projekt är insatser som bidrar till att arbetslösa deltagare och långtidsarbetslösa är i sysselsättning efter avslutad åtgärd.

Södra Färs Bygdegårdsförening, Solvalla är på väg in med en ansökan till oss.

Svar från Kristin Persson, Verksamhetsledare 0722-44 11 58

Så vill jag önska God Jul och Gott Nytt År!

Vänliga hälsningar

Carina G. Hördegård, verksamhetsutvecklare

070 53 220 68, carina.hordegard@bygdegardarna.se

Bygdegårdarna samlar Sverige! – 1 427 bygdegårdar med 200 000 medlemmar.

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se