Förbundsstämma i Trollhättan (Västra distriktet), 3-4 juni 2017

Rapport från Bygdegårdarnas Förbundsstämma i Västra Distriktet, Trollhättan, 3-4/6.

2017 deltog representanter från BR Skåne.

Fredagen 2/6 innebar tidig biltur från Skåne, från Sjöbo vid 6 för att vara framme i Trollhättan vid 11.

Studiebesök i 3 bygdegårdar: Bäckegården, Bäckefors i Dalsland-Rapport om utvecklingsarbetet som pågår inom Bygdegårdsrörelsen för att få fram ett nytt idéprogram, som kan utveckla arbetet och möta framtiden.

I Dalskogs Tennisklubb och byalags hus gick vi igenom verksamhetsplanen för 2017 där vi kan konstatera att Skåne är på gång med kommunikationsplan, har antagit regional kulturplan, har en bygdegård med i Take my Hand-Solvalla, Sjöbo och hoppas någon söker Boverkets extra pengar i år för ungdomsverksamhet där kommunen inte behöver gå in. Tillgänglighetspengar går nu att söka oftare än tidigare. Blanketter väntas komma nu i juni och ska vara inne för ungdomssidan i augusti. BR hjälper till. Filmverksamheten utvecklas och miljöarbetet har startat upp för förnyelse.

Utbildningar på förbundet: Distriktsstyrelseintroduktion 8/9, 29-30/9 Bio, 6/10 Landsbygd, 20-21/10 Byggkonferens, 18-19/11 kultur och integration.

I Åttersrud handlade det om att arrangera. I Västra Götalandsregionen finns ett kulturstöd som inte finns någon annanstans i Sverige med stöd till folkrörelsen. Kulturen ska ut på Landsbygden. Distriktet ska vara medlem i Riksteatern för regionen för småplatsstöd och utbudsdagar. Musikcentrum organiserar fria musiker. Projekt Visor för alla-har varit i Blekinge, kommer på fler platser-visas direkt på Youtube. Fredagkvällen ägnades åt workshops om att sjunga, skratta och att filma samt allmänt mingel.

Lördagen inleddes ordförandekonferens 08.30. Årsrapporten kommer att se annorlunda ut och vara enklare 2018. Nytt avtal med LRF Samköp och Landlotten går bra. Info om Landsbygdsprogrammet av representant från FS, Landsbygdsgruppen. Efter möte med Landsbygdsminister  i mars verkar det ha lossnat lite. Viktigt vi är med till nästa period och medverkar. Förhoppningen är att förbundet kan få loss lite verksamhetsstöd liksom Hela Sverige ska leva, som har 15 miljoner och BR inte en spänn! I nuläget har BR fått ut 5 miljoner i investeringsstöd och 3 miljoner genom Leader. Landsbygdspolitisk proposition på gång. Samarbeta mellan SV-BR, projekt på gång i Skaraborg.

Under tiden deltog övriga i olika seminarier:

Utveckla bygdegård och distrikt. Söka pengar.

Fullt hus – verksamhetstips. Nya grupper, nya och bra aktiviteter.

Se möjligheter. Tolerans och jämlikhet. Bildning och möten för tolerans och demokrati.

Rädda våra vintrar. Inkl Nordic Green Energy.

Därefter vidtog arbetet med 5 olika beredningsgrupper för motioner mm. Ingrid Sandelin deltog i utvecklingsarbetet samt verksamhetsriktlinjer för 2018, BR Skånes ordf deltog i gruppen om Miljöpolicy och motion om solceller, någon deltog i arbetet om arvode i det ideella föreningslivet  och någon annan deltog i hjälp att ansöka om LLU-medel samt  i hjärtstartargruppen.

Kl 13 på lördagen invigdes stämman med musik och fangång. Årets bygdegård blev Odensala Bygdegård, Stockholm. Utdelning av Guldplaketten till Gotlands distriktsordförande och fd distriktsordförande i S Kalmar. Förbundsordförande invigningstalade och öppnade stämman för sista gången.

Ny förbundsordförande valdes.

BR Skånes ordförande utsågs till ordinarie ledamot i Förbundsstyrelsen.

4 ersättare kommer att finnas i FS hädanefter. Stämman avslutades strax före 17 för att sen fortsätta med mingel och avtackning för FS 17.45 och buss till stämmofesten 18.15.

Söndagen inleddes med konstituerande styrelsemöte 07.30. Ordförande i BR Skåne utsågs till ny ordförande i ungdomsrådet. Kl 08.30 återupptogs stämman med motioner, antagande av ny miljöpolicy mm.

Efter själva stämman avslutade förbundsordförande  och olika personer avtackades.  2018 års stämma blir i Lännagården, Norrtälje första helgen i juni.

Samtidigt med denna rapport ber Skånedistriktet att få önska alla föreningar och medlemmar en riktigt skön och trevlig sommar med hopp om många trevliga aktiviteter i våra nu 53 bygdegårdar i Skåne.

 

Med vänlig hälsning

Distriktsordförande, Skåne samt ord ledamot i FS.