Ordförande- och sekreterarkonferens BR Stockholm, 26-27 januari 2018

Presentation om den nya dataskyddsförordningen (GDPR) var en av kurspassen på konferensen. Mer information i denna fråga kommer under våren.

Nedan finns material som presenterats under ordförande- och sekreterarkonferensen