Bakgrundsbild

Distriktsstämma 11 april 2021, digital (Östra Ljungby)

INFORMATION OM DISTRIKTSSTÄMMAN 2021 

Länk till att anmälan  senast anmälan 10 april

Ytterligare information och stämmohandlingar kommer att läggas till efterhand

Var
Digital via Zoom.

Datum och tid
Söndagen den 11 april 2021 kl 09.30

Gäster:
Förbundsordförande BR, Per Lodenius
Vik. Konsulent Visning & Spridning, Film i Skåne, Lena Ek

Program

09.30 Inledning samt presentation av gäster
10.00 Per Lodenius, ”Kultur och demokrati”
10.30 Lena Ek, ”Film”
10.50 Info från ungdomsansvarig
11.00 Påbörjande av årsmöte.
12.00 Lunch
12.45 Årsmötesförhandlingar
”Inspirerande aktiviteter” (förslag på ”Goda exempel”)
Presentation av nya medlemmar
14.45 Avslut som senast

Årsmötets kallelse skickas till ordförande i Skånes bygdegårdsföreningar. Respektive ordförande svarar för att valda ombud blir kallade. (De som har angivna mailadresser meddelas endast via mail och de som inte har tillgång till mail erhåller kallelsen via post).

Glöm ej att kalla intresserade föreningsmedlemmar, då kallelse i dagspressen inte förekommer.

Stämmohandlingar

Varmt välkommen till Bygdegårdarnas Riksförbund Skånes årsstämma

(Bilagorna är numrerade utifrån stämmoprotokollet).

Föredragningslista stämma 2021, bilaga 1

Kallelse distriktsstämma 2021, bilaga 2

Verksamhetsberättelse 2020, bilaga 3

Vinst- och förlusträkning/ekonomisk rapport 2020-01-31, bilaga 4

Revisorernas berättelse för 2020, bilaga 5

Valberedningens förslag, bilaga 6

Verksamhetsplan 2021, bilaga 7 a

Kulturstrategi för Skånes bygdegårdsdistrikt 2021-2023, bilaga 7 b

Budget 2021, bilaga 8

BR-info, demokratiår, landsbygdsutveckling, landsbygdlotten, ungdomsdiplom m m  (PowerPoint), bilaga 9

Information från riksförbundet, bilaga 10

Ung i bygdegården, Ungdomsrådet tipsar, söka pengar hos Boverket, bilaga 11

Likabehandlingsplan, bilaga 12

Övrigt.

Kommunikationsplan för Skånes bygdegårdsdistrikt

Distriktets mailadress

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Det är viktigt att era föreningsuppgifter är rätt! Glöm inte att kontinuerlig uppdatera dessa via förbundets hemsida: www.bygdegardarna.se

På grund av förseningen förlängs deadlinen för att årsrapportera till den 15 april. Ta kontakt med ditt bygdegårdsdistrikt för att anmäla era två ombud till distriktsstämman eftersom de eventuellt inte kommer hinna få den uppgiften från er årsrapportering!

För att kunna söka det riktade krisstödet 2021 krävs det att föreningen har årsrapporterat.