Bakgrundsbild

Distriktsstämma i bygdegårdsföreningen (Stenhuset), Östanå Byalag, 7 april 2019

Sammanfattning av distriktsstämman.

Utöver traditionell mötesförhandling informerade Anna Wernersson från förbundet om bygdegårdarnas försäkring ”Introduktion till bygdegårdsförsäkringen”. Grupplösning till alla föreningar i BR.

Distriktsordförande Karin Olsson, berättade om försäkringsprojektet. Bygdegårdarna har inte alltid varit världsbäst på förebyggande arbete och efter några år med höga försäkringskostnader ställde försäkringsbolagen krav på föreningarna med förebyggande skadeåtgärder och vi har blivit bättre. Skåne är ett av tio distrikt i Sverige som är med i detta projekt. Det blir aldrig billigare än så som det är just nu!

Idégrund presenterades av distriktsordförande och det talades bland annat om att man kan styra in i kontrakten angående värdegrunden. (Se nya hyresavtalen på BR:s hemsida).

Viktigt att man inte förstör vårt varumärke och det betonades vikten om demokrati, man måste ha platser i samhället där vi kan mötas.

_ _ _

Inledningsvis berättade ordförande Henrik Wilhelmsson, Östanå Byalag,  om Stenhusets historia. Byggdes 1781 som spannmålsmagasin till Wanås slott och under åren har det varit mycket som har hänt. Köptes in av bruket 1862 byggdes om till tio lägenhet med en jordkällare. Avsedda för arbetarna till pappersbruket och beboddes troligen en bit in på 1920-talet. En person bodde här som längst i 60 år. Under en period bodde nästan halva byns befolkning, cirka 100 personer, där. 1950 byggdes om som det ser ut idag, fritidslokaler, samlingslokal och biograf. Byalaget som startades 1976 fick äran att sköta om stenhuset. Slutet 1980 överläts till Kommunen och 1986 fick byalaget ägandet. 96 byinvånare.

Kassör Sten-Arne Lundberg, kassör, berättade om gamla pappersbruket där lunchen skall intas. Startades 1797, handpappersbruk. Det fanns totalt nio handpappersbruk i Skåne. De bruk som köpte maskiner slog ut handpappersbruken. Pappersbruket är tre våningar högt (1861 innehöll det bostäder, kontor och torkvind) och har en gång varit Nordens högsta/största korsvirkeshus. Många ägare till pappersbruket. Det har funnits många ägare till pappersbruket och en av dem var Moritz Hageman (1910-1884) han byggde ett mausoleum åt sig själv där han nu är begravd. Lades ner i början av 80-talet. 1987 gick resterna i konkurs. Nu är det konferensanläggning och hotell.

_ _ _

Var: Östanå Byalag, Karstorpsvägen 3, 289 92 Broby

Datum och tid: Söndagen den 7 april 2018 kl 09.30

Gäst: Representant från försäkringskansliet

PROGRAM
09.30 Kaffe och samling.
10.00 Försäkringsinformation, hur föreningen kan sänka sina försäkringskostnader
11.00 Förbundsinformation kring vision och stadgar samt likabehandlingsplan
12.00 Lunch
12.45 Årsmötesförhandlingar
”Inspirerande aktiviteter”
15.00 (cirka) Kaffe och avslut

Lunch: Skånsk kalops med kokt potatis och inlagda rödbetor. Serveras med sallad och bröd och smör. Vatten, lättöl och måltidsdryck.

Vänligen meddela angående specialkost i samband med anmälan.

Klicka här för att komma till anmälningslänk.

Kallelse har skickats ut till föreningarna via mail  2019-02-25 (och med post till de som inte har mailadress 2019-02-27).

Samtliga stämmohandlingar kommer påbörjas laddas ner 2019-03-10 och vara en komplett skara senast en vecka före årsstämman, för att kunna printa och ta med sig om man vill, dock kommer samtliga handlingar visas via projektor på stämman.

Kallelse distriktsstämman, uppdaterat i program 190317

Föredragningslista

Verksamhetsberättelse

Ekonomisk rapport, kassa

Valberedningens förslag

Verksamhetsplan

Budget 2019

Bygdegårdsmotion ”Program för demokratiarbete”

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsplan

Miljöpolicy

Vision och mål

2018 utvärdering landsbygdsutveckling