Bakgrundsbild

Distriktsstämma i Kyrkheddinge hemvärnsgård, 23 april 2017

Distriktet höll sin årsstämma i Kyrkheddinge hemvärnsgård, G:a Dalbyvägen 194, Staffanstorp, söndagen den 23 april.

Söndagen den 23 april 2017 höll BR i Skåne sin distriktsstämma i Kyrkheddinge hemvärnsgård. Närmare ett 50-tal ombud fanns på plats. Ordförande BR Skåne, hälsade alla hjärtligt välkomna och informerade bland annat om landsbygdsutveckling. (Hemvärnsgårdens ordförande berättade om byggnadens intressanta historia).

Förbundsordförande presenterade framtidens bygdegårdsrörelse och det gjordes gruppindelning för mötesdeltagarna med arbete gällande utvecklingsfrågor med en snabbredovisning för alla.

Klicka nedan för att läsa en sammanställning av svaren.

Utvecklingsarbete för framtidens bygdegårdsrörelse 2017-04-23

Vidare fastställdes en kulturstrategi.

Det är av stor betydelse att man på varje bygdegård har en kulturansvarig – kultur förenar möten!

Miljödiplom 1 utdelades till Knislinge Bygdegård och Tommarps Bygdegård och Miljödiplom 3 utdelades till Solvalla Bygdegård.

Två stycken silvernålar utdelades.

Årsmöteshandlingar:

Kallelse BR 2017

Dagordning, BR Skånes stämma 2017_

Budget 2017

Motion, Skånes bygdegårdsdistrikt 2017

Verksamhetsberättelse 2016

BR Verksamhetsplan 2017

KULTURPLAN FÖR SKÅNES BYGDEGÅRDSDISTRIKT

Miljöpolicy för Skånes-Bygdegårdsdistrikt

Jämställdhets-och-Likabehandlingsplan BR Skåne

Utvärdering landsbygdsutveckling 2016, 170303