Bakgrundsbild

Tre goda årsrapportörer 2020

Motiveringen lyder:

Av Skånes 56 föreningar har vi valt ut tre föreningar som ut­märker sig för att få in Årsrapporten i tid mellan 1/1 och 15/3 på nätet via förbundets hemsida. Viktigt att uppgifter om före­ningen och funktionärer är aktuella och stämmer. Med rätt upp­gifter når distrikten och förbundet ut med information till rätt personer

Det är angeläget att uppdrag i styrelsen är besatta och redovisas. Uppgifterna visar statistik till kommuner, regeringen och bi­dragsgivare för att ta de skall kunna ta beslut som gagnar vår organisation. Via verksamhetsstatistiken får vi å en bild på vilka verksamhetsområden vi ska satsa mer på.

De tre utsedda årsrapportörerna i Skåne är:

Högsma – har mycket uthyrning för övernattning med vandrarhem och bastu, 1 627 antal samt 14 egna, har lagt ner 1 100 ideella timmar.

Lilla Beddinge – deras styrka är 6 000 ideella timmar och att de uppfyller alla 4 delar med årlig översyn och insatser därefter, nya grupper och kontakt med politiker.

Oppmanna Vånga – har 18 uthyrningar, 19 egna ar­rangemang och har lagt ner hela 4 000 ideella timmar.

Stort GRATTIS från BR Skåne och bra jobbat alla!