Bakgrundsbild

Distriktsstämma på Klöva Hallar, Västra Sönnarslövs bygdeförening, 3 maj 2015

Distriktet har hållit sin stämma i det vårgröna, sköna Klöva Hallar i Klippan söndagen den 3 maj. 23 föreningar och c:a 50 ombud var på plats vilket var jättebra.
BR Skånes ordförande hälsade välkommen och öppnade stämman. Efter inledningen tog gäst från BR över och informerade om landsbygdsutveckling i form av nya stora pengar som bygdeföreningarna kan söka. Mer information kommer att läggas upp här. Representant från Vi Unga  informerade om denna förening och möjligheten till givande samarbete med bygdegårdarna. Ordf. i värdföreningen V. Sönnarslövs bygdeförening, Klöva Hallar, informerade bland annat om bygdegårdens tillkomst. Efter den goda lunchen, tog förhandlingarna vid. Stämman antog en handlingsplan ”Strategi för landsbygdsutveckling i Skåne”. Nytt material kommer att läggas upp efterhand.

Den givande dagen avslutades med kaffe och härlig underhållning.

Bokslutssammanställning BR Skåne 2014

Budget Skånes Bygdegårdsdistrikt 2015

Bygdegårdsgrunden 20 sept 2015

Föredragningslista distriktsstämma 2015

Förändringsidéer från stämman

Kallelse distriktsstämma 2015

Utkast Strategi för Landsbygdsutveckling Skåne 150306

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsplan 2015