Bakgrundsbild

Kultur- och demokrativecka

Vecka 43 hålls den årliga kulturveckan i alla bygdegårdar

År 2008 var det kulturår för Bygdegårdarnas Riksförbund, året därpå 2009 genomfördes en kulturhelg som 2010 blev en vecka. Sedan dess har kulturveckan genomförts årligen i vecka 43.

Under den veckan arrangeras många olika kulturaktiviteter runt om i Sveriges bygdegårdar. Det kan handla om teater, konsert, konstutställning, öppet hus, föreläsning, kafé, fotoutställning, amatörteater, film, bokläsning, dans eller annat. Egentligen precis som vilken annan vecka som helst under året.

Kultur- och demokrativecka 2021

Kultur- och demokrativecka 2021 hålls den 23-31 oktober. Eftersom det är 100 år sen män och kvinnor fick lika rösträtt i Sverige uppmärksammar vi i år även demokratin under vecka 43. Ordna ett eller flera evenemang under veckan i egen regi eller i samarbete med andra föreningar i närområdet. Använd kultur- och demokrativeckans logotyp i marknadsföringen (här kan du ladda ner logotyperna) så hjälps vi åt att marknadsföra våra platser för kultur och uppmärksamma demokratin och hur viktiga våra bygdegårdar är för demokratin. Riksförbundet skickar ut pressmeddelande och lyfter bygdegården som en lokal kulturscen, som en arena för kultur som finns över hela landet, samt som en viktigt plats för en fungerande demokrati i hela landet.

Skicka gärna exempel på just era arrangemang under Kultur- och demokrativeckan så kan vi använda det i pressmeddelandet. I bygdegården är varje vecka en kultur- och demokrativecka.

Coronapandemin fortsätter att påverka arrangemang under 2021, men kanske kan förutsättningarna se annorlunda ut i slutet av oktober. Arrangemang fortsätter dock att ställs in, flyttas eller förändras. Ibland blir de digitala eller så samlar vi färre besökare fysiskt. Den allmänna samlingslokalen har inte kunnat vara den samlande mittpunkten för ett samhälle i kris.

Behovet finns att ses och möta andra. Vi behöver kunna ta del av kultur och folkbildning. Nu är dags att marknadsföra de arrangemang föreningen planerar under Bygdegårdarnas Kultur- och demokrativecka 2021.

Kan över 1400 allmänna samlingslokaler i hela landet hjälpa till att bryta ensamhet, efterfrågan av möten och behovet av kulturella upplevelser? Arrangera olika former av kultur – digitalt och fysiskt – som kan samla människor i alla åldrar. Sök samarbeten med andra föreningar och organisationer (teaterföreningen, kulturföreningen, Studieförbundet Vuxenskolan, kommunen och så vidare) och bjud in till Kulturvecka i er samlingslokal.

Läs mer om att arrangera coronasäkert

Skicka era kulturaktiviteter vecka 43 till:

Verksamhetsutvecklare konst och kultur

Stefan Löfgren

070-347 43 86

stefan.lofgren@bygdegardarna.se