Bakgrundsbild

Kulturvecka

Vecka 43 hålls den årliga kulturveckan i alla bygdegårdar

År 2008 var det kulturår för Bygdegårdarnas Riksförbund, året därpå 2009 genomfördes en kulturhelg som 2010 blev en vecka. Sedan dess har kulturveckan genomförts årligen i vecka 43.

Under den veckan arrangeras många olika kulturaktiviteter runt om i Sveriges bygdegårdar. Det kan handla om teater, konsert, konstutställning, öppet hus, föreläsning, kafé, fotoutställning, amatörteater, film, bokläsning, dans eller annat. Egentligen precis som vilken annan vecka som helst under året.

Kulturvecka 2022

Kulturvecka 2022 hålls den 22-30 oktober. Ordna ett eller flera evenemang under veckan i egen regi eller i samarbete med andra föreningar i närområdet. Använd kulturveckans logotyp i marknadsföringen (här kan du ladda ner logotyperna) så hjälps vi åt att marknadsföra våra platser för kultur. Riksförbundet skickar ut pressmeddelande och lyfter bygdegården som en lokal kulturscen, som en arena för kultur som finns över hela landet.

Arrangera olika former av kultur – digitalt och fysiskt – som kan samla människor i alla åldrar. Sök samarbeten med andra föreningar och organisationer (teaterföreningen, kulturföreningen, Studieförbundet Vuxenskolan, kommunen och så vidare) och bjud in till Kulturvecka i er samlingslokal.

Det finns även ett stöd till kulturarrangemang, ÅterstartBygdegård – kultur i hela landet, som ni kan söka genom oss:

Läs mer om ÅterstartBygdegård >>

Berätta om vad ni planerar!

Kontakt

Projektledare Kulturbygdsturnén samt verksamhetsutvecklare konst och kultur

Stefan Löfgren

070-347 43 86

stefan.lofgren@bygdegardarna.se