Mötesplatser för Skåne, Folkets Hus Bio Borgen i Osby, 20 oktober 2017

Regional överenskommelse om mötesplatser Skåne.

Överenskommelsen Skånes åttonde regionala forum! Mötesplatser för Skåne – att skapa framtiden i partnerskap. Folkets Hus BioBorgen i Osby, en av Skånes störta idéburna konferenslokaler, 60 år 2018.

Rapport om en heldag 171020 av distriktsordförande Karin Olsson.

Osby är 3:e största kommunen i Skåne, har 100 sjöar och varje person har 33 m strand.

Kultur innebär samhällsförändring – hur man betraktar andra och är engagerad ger demokrati.

Visning av Live på Bio!-bio och operaföreställningar i idéburna lokaler.

3 skånska innovationer – Vattenpolarna i Ängelholm, Initiativet i Lund(investerar i inkludering, drivs av Coompanion, lagar mat och designar i verkstad) och Talentbyrån Österlen, som arbetar med att korta vägen till arbete för nyanlända och ta tillvara deras kompetens, är ett bemaningsföretag och samarbetar mellan folkhögskola och lokala företag. Visade på hälsokurvan för nyanlända som är lång innan de är etablerade i samhället, 4 år för att sen vara lika bra som för andra efter 7-8 år minst.

Partnerskap, Agenda 2030 och Skånes utveckling.

Det berättas hur vi kan koppla lokal utveckling med de globala hållbarhetsmålen. Kan konstatera att av de 17 målen kan bygdegårdarna på olika sätt arbeta med ca 13 st. Det finns 169 delmål.

Valbara seminarier – jag gick på Malmöandan – en överenskommelse som ”medskapandeprocess” på förmiddagen och på eftermiddagen gick jag på Medskapande mötesplatser för unga och unga vuxna.

Malmöandan berättar om strategi, utmaningar och resultat för arbetet med att fördjupa samverkan mellan Malmö stad och idéburen sektor. Vad spelar ett mer medskapande ledarskap för roll för att kunna hantera stora samhällsutmaningar tillsammans? Ta hjälp av Civilsamhällesutredningen och Landsbygdsutredningen för att föra ut budskapet i kommunerna och på landsbygden också. Medskapande tar längre tid och förändrar på flera nivåer. Viktigt med relationer, kunskap och engagemang. Viktigt med tydlig kommunikation – förväntningar och transparens. Folk kommer när det finns ett stort behov. Tillåt misslyckanden och nya försök. Policydokument har tagits fram och 120 föreningar deltog. Processbeskrivning gjordes och ledde till en Vision för Malmö med en handlingsplan. Gett fler tillgång till det offentliga rummet och bättre samverkan.

Medskapande mötesplatser för unga och unga vuxna. Kod för Sverige – Folkets hus och parker i Rosengård och vill ut i Skåne. Arvsfondenprojekt. Underifrån perspektiv med solidaritet för unga i integration. Aktiviteter-sång tillsammans, teaterträning, musik, konst.

KRUT på Malmö stadsbibliotek. Ung livsstil – Forskningsrapport. Aktiviteter på biblioteket för nyanlända.

På eftermiddagen fick vi även ta del av Partnerskap och samhandling för framtiden. Hur kan vi utveckla överenskommelsen Skåne och nya former för partnerskap och tvärsektoriella mötesplatser? Hur når vi det öppna Skåne och Agenda 2030 tillsammans? Samtal och framtidsspaning.

En panel bestående av regionpolitiker, länsstyrelsen, kommunförbundet Skåne och ordf Nätverket – idéburen sektor i Skåne samtalade och resonerade kring framtiden. Samlingslokaler ingår i den regionala utvecklingsnämnden och kulturnämnden beroende på om det är verksamheten eller lokalerna man pratar om vilket kan ställa till det för oss när vi nu börjar prata regionalt verksamhetsstöd. Idéburen sektor ofta utförare men skulle mer vara en ordinarie del i mycket verksamhet. Mod att ta för sig behövs. I Sverige utförs 64 miljoner timmars ideellt arbete, 16 h / månad och person. Nyligen gjort ÖK med folkbildningen och studieförbunden i Skåne. Idéburen sektor har ett egenvärde och en annan dimension-mervärde än privat och offentlig sektor. För mycket kortsiktiga och tillfälliga projekt, mer långsiktighet krävs oavsett politiska partier.

Slutligen fick vi ta del av ytterligare 2 skånska innovationer. Projekt – Häng med oss ut! Med Friluftsfrämjandet i Sjöbo och Socialpsykiatrin i Sjöbo som aktiverar personer som står långt från arbetsmarknaden(18 år och uppåt med långvarig psykisk ohälsa). Någon sa efter ett tag att jag kan ju faktiskt gå ut själv också… och Social Innovation Skåne från Malmö Högskola, som försöket hitta nya lösningar på samhällsutmaningar och samlar kunskapen.

160 personer deltog denna dag och kom från flera olika sektorer i samhället, kommunal, regional, privat, idéburen sektor samt olika företag.

Tack och jag är så glad att jag tog med mig en rollup, lite tidningar och fanns på plats för att berätta att vi har 54 mötesplatser över hela Skåne. Det fanns ett stort intresse och många frågade.

Med vänlig hälsning

Karin

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se