Bakgrundsbild

ÅterstartBygdegård – kultur i hela landet 

ÅterstartBygdegård ger förutsättningar för lokala arrangemang och ger arbete till yrkesverksamma kulturutövare.

ÅterstartBygdegård 2022

Den 24 november meddelade Kulturrådet att Bygdegårdarnas Riksförbund har beviljats närmare fyra miljoner till en fortsättning av ÅterstartBygdegård under 2022. Det innebär att medlemsföreningar i förbundet kan söka medel till gage för yrkesverksamma kulturutövare – det blir kultur i hela landet.

Ansökan till ÅterstartBygdegård 2022 öppnade måndagen den 17 januari 2022. Upplägget? Ja det liknar mångt och mycket ÅterstartBygdegård 2021 för er som sökte medel i fjol. All information om stödet kan du läsa om här nedanför.

Ansökan ÅterstartBygdegård 2022

Här hittar du ansökningsformuläret för ÅterstartBygdegård 2022. Klicka på länken nedan och fyll i alla uppgifter och skicka in. Vi behandlar ansökningarna vartefter de kommer in och ger svar inom två veckor. Under sommaren kan handläggningstiden bli lite längre.

Ansökan görs via detta formulär

Redovisning ÅterstartBygdegård 2022

När arrangemanget är genomfört ska det redovisas via nedanstående formulär.

Redovisning av ÅterstartBygdegård 2022

På grund av hög arbetsbelastning och sommarsemestrar kommer bidrag som redovisats från och med mitten av maj betalas ut senast i slutet av augusti. Vi hoppas att ni har förståelse för detta och har möjlighet att vänta.


Läs gärna
Frågor och svar om du undrar över något.

ÅterstartBygdegård 2022 – Så här funkar det!
 • Kom på en idé om ett arrangemang.
 • Kontakta kulturutövaren.
 • Ansök hos Bygdegårdarnas Riksförbund.
 • Maxbelopp 15 000 kronor per ansökan, max ett arrangemang per ansökan och max två ansökningar per förening.
 • Vid positivt besked boka kulturutövaren.
 • Marknadsför och arrangera.
 • Betala fakturan till kulturutövaren.
 • Redovisa till Bygdegårdarnas Riksförbund.
 • BR betalar ut pengar för gage/resor/logi till föreningen.
 • Ansökningarna sker löpande med besked inom ett par veckor.
Vad ni som arrangör måste uppfylla:
 • Den ni anlitar måste vara yrkesverksam.
 • Arrangemanget ska marknadsföras (det ska framgå att det är med stöd från Bygdegårdarnas Riksförbund och Kulturrådet – använd logotyper som finns här).
 • Ni rekommenderas sälja biljetter till arrangemanget (ni behåller intäkterna). (läs mer under ”frågor och svar” här nedanför)
Vad kan ni arrangera?
 • Det kan vara en teaterföreställning, en musikkonsert, ett författarbesök, en konstutställning, ett samtal eller workshop med en skådespelare eller regissör. Helt enkelt ett arrangemang där en yrkesverksam kulturutövare möter människor i en publik eller som deltagare i någon slags workshop.
 • Kravet är att utövaren är yrkesverksam – det vill säga har detta som sitt yrke.
 • Arrangera framförallt kultur som finns i er region – så går medlen till gage istället för resor och logi.
Andra tips!
 • Ta kontakt med de regionala kulturkonsulenter som finns i er region inom exempelvis teater, dans, film, musik, konst för att få hjälp och tips på vad ni kan arrangera.
 • Kanske det finns ytterligare medel och arrangemang som ni kan komplettera med för att göra ännu mer.
 • Samarbeta med andra kulturföreningar som exempelvis teaterföreningen, kulturföreningar eller andra bygdegårdsföreningar.
 • Kontakta er kommun för ytterligare stöd och berätta om vad ni har på gång.
 • Kolla med ert bygdegårdsdistrikt om tips, idéer och samverkansformer. En del distrikt har också arrangörsstöd som kan bli fler arrangemang.
 • Samverka med Studieförbundet Vuxenskolan som kanske kan hjälpa till med information, marknadsföring och utbildning inom arrangörskap.
Frågor och svar

Vad innebär föreningens juridiska namn?
Det är det namn som är kopplat till ert organisationsnummer. Alltså detsamma som ni använder i samband med bankkontakter eller Skatteverket. Vi behöver ha rätt uppgifter till utbetalningen av stödet så att det kommer rätt.

Vad är organisationsnummer?
Det är föreningens identifikation som används bland annat i kontakt med bank. Det är hos Skatteverket föreningen ansöker om organisationsnummer.

Var hittar vi vårt medlemsnummer i Bygdegårdarnas Riksförbund?
Det finns bland annat på er faktura för medlemsavgift och försäkringsunderlaget. Ring eller mejla annars till förbundskansliet så hjälper vi till med det.

När får vi besked om vår ansökan är beviljad?
Vi svarar vartefter ansökningarna kommer in och ni får besked inom fjorton dagar.

Hur fördelas pengarna?
Vi följer den gamla principen ”först till kvarn” – men med den lilla handbromsen att vi håller koll så att föreningar från hela landet hinner med att söka (då ett av målen är att nå föreningar från varje distrikt). Varje förening har också möjlighet att söka vid två tillfällen under året. Allt ska användas under 2022.

Det står att det ska framgå av arrangemanget att det genomförs med stöd från riksförbundet och Kulturrådet – hur visar vi det?
Skriv exempelvis (på affischer, flyers, hemsida, sociala medier etc.) att ”arrangemanget genomförs genom stöd av ÅterstartBygdegård via Bygdegårdarnas Riksförbund och Statens kulturråd”. Använd också de båda logotyperna som finns att ladda ner här.

Vad menas med yrkesverksam?
En juridisk person eller enskild näringsidkare som har en professionell verksamhet inom de konstnärliga områdena teater, dans, musik och annan scenkonst, litteratur, bild och form.
I korthet innebär det att kulturaktörerna antingen har en högre konstnärlig utbildning inom sitt konstområde, exempelvis från konst- och musikhögskolor, eller har huvudsakligen varit yrkesverksam inom konstområdet och uppvisar konstnärlig kvalité i sitt konstnärskap.
I ännu mer korthet – personen ska ha sin huvudsakliga inkomst från sitt utövande.

Var kan jag hitta yrkesverksamma kulturutövare?
Titta exempelvis på Scenkonstportalen där det går att hitta teater-, dans- och musikföreställningar.

Finns det någon vi kan fråga om vad vi kan arrangera?
Det finns regionala konsulenter inom flera olika områden, de är jättebra kontakter. Vi har samlat en hel del information om var de finns. Klicka här så kommer du till den sidan.

Får vi söka för fler arrangemang?
Javisst! Ni kan söka max 15 000 kronor vid två tillfällen. Men ni kan bara söka för ett arrangemang per ansökningstillfälle.

Går det bara att göra arrangemanget fysiskt eller kan vi göra det digitalt?
Hmm. Tanken och idén är att återstarta den lokala verksamheten. I första hand är det att låta en publik möta en kulturutövare i föreningslokalen (eller utomhus). Går det inte av någon anledning, smittspridningen ökar, lokala restriktioner införs – gör det då digitalt. Eller så kanske ni har världens bästa idé om ett digitalt arrangemang, utifrån erfarenheter från året som gått, eller kanske vill göra en hybridvariant – kör på det i så fall.

Varför ska kulturutövaren komma från vår region?
Vi tänker inte bara på återstart av kulturen utan vi tänker även hållbarhet. Hållbarhetstanken handlar inte bara om att inte resa över hela landet utan även om att en återstart för de regionala kulturutövarna. Ni får också lära känna varandra – arrangörer och kulturutövare som bor i samma region. Dessutom kan projektmedlen komma artisterna till godo som gage istället för att det används till resor och logi.

Kan vi arrangera tillsammans med någon annan?
Vilken bra idé! Hitta andra att samverka med och hjälps åt med arrangemanget, kostnader och marknadsföring.

Vad händer om vi har planerat och ansökt för ett arrangemang ett datum och det blir flyttat?
Hör av er till BR så uppdaterar vi er ansökan. Arrangemanget måste dock genomföras under 2022.

Hur mycket kan vi ansöka om?
Det är ett maxbelopp på ansökningar om 15 000 kronor. Idén är nämligen att många föreningar över hela landet ska kunna ta del av detta.

Kan vi få ett lägre belopp än vad vi ansökt om?
Ni får det ni har ansökt om (max 15 000 kr) så länge det finns underlag för det i redovisningen. Om det blev billigare redovisar ni det.

Vad gör vi om gaget är högre än 15 000 kronor som är maxbeloppet att söka?
Hitta andra sätt att finansiera den delen. 15 000 är ändå en rätt bra grund att utgå från även om det är något betydligt större ni vill arrangera. Några idéer till att hitta fler medel är att naturligtvis sälja biljetter (vilket ni måste göra för att ta del av de här medlen), sök stöd från er kommun, kolla med ert Leaderområde om de har medel till detta, samarbeta med Studieförbundet Vuxenskolan, samverka med en teaterförening eller annan arrangörsförening, kontakta ert bygdegårdsdistrikt samt ställ fråga till en regional kulturkonsulent inom området ni ska arrangera (till exempel inom teater, musik, dans, konst, litteratur) om de har medel till detta.

Vad är ett rimligt gage?
Ovan tipsar vi ju om Scenkonstportalen och där framgår gaget för respektive framträdande – vilket är prissatt av producenten själv. Klart ni kan fråga om det går att göra något på priset – framförallt om ni går samman flera föreningar och skapar en turné. Sen finns det ett par andra rekommendationer som vi kan hänvisa till. Om ni arrangerar en konstutställningen med en yrkesverksam konstnär är deras ”gage” reglerat i MU-avtalet (medverkansersättning och utställningsersättning). Om ni vill arrangera ett författarbesök finns rekommendationer för ett sådant framträdande hos Författarförbundet.

Kan vi söka bidrag från andra?
Jamenvisst! Det är en jättebra idé! (läs mer och hitta tips i svaret ovan)

Hur ska vi marknadsföra vårt arrangemang? Finns det någon grafisk profil eller måste något finnas med i marknadsföringsmaterialet?
För detta projekt har vi ingen särskild grafisk profil. Det är er verksamhet som ska återstartas så passa på att marknadsföra er som en kulturarrangör. Däremot vill vi att det framgår (på affischer, sociala medier, hemsida och dylikt) att arrangemanget är den del av Bygdegårdarnas Riksförbunds projekt ÅterstartBygdegård + att logo för BR och Kulturrådet (det är Statens kulturråd som beviljat medlen till BR) finns med någonstans i era marknadsföringskanaler. Helst har ni med båda logotyperna överallt.

Här hittar ni logotyperna:
bygdegardarna.se/materialbank/aterstartbygdegard-logotyper

Måste vi ta betalt för biljetter?
Ja.
(Helst hade vi velat stanna där men läs även svaren på de två frågorna här nedan.)
Men vi har också skrivit längre upp här på sidan att ”vi rekommenderar er att sälja biljetter”.

Vad är det lägsta biljettpriset vi kan ta?
Vi menar att det här ska göras som ett riktigt kulturarrangemang – från idé till färdigt arrangemang som ni måste få ekonomi på för att bekosta gage och andra kostnader. De intäkterna blir ju något som sen kommer föreningen till del. Kanske ni kan arrangera mer kultur med de intäkterna som säkerhet. Och erfarenhetsmässigt – det är inte alltid lättare eller bättre att ha ett lågt biljettpris eller gratis entré – besökaren/publiken vill också känna att det är något värde i arrangemanget.

Men det står att det kan vara fri entré – behöver vi alltså inte sälja biljetter?
Kanske har ni en jättebra idé, med ett kulturarrangemang, på en plats eller i ett sammanhang där biljettförsäljning blir ett för komplicerat moment. Beskriv då er idé i samband med ansökan. Det är ju såklart bättre att ni gör ett arrangemang och att någon yrkesverksam kulturutövare får arbete än att det faller på biljetthanteringen.
Fast prova att tänka lite annorlunda i alla fall. I ställe för inträde – ta utträde, fånga upp publiken när arrangemanget är slut. Sätt upp en skylt med föreningens swishnummer och berätta om möjligheten att betala för arrangemanget och stödja föreningens verksamhet.

Vem ska betala fakturan till kulturutövaren?
Den betalar föreningen. För det är ni som har skrivit avtalet med aktören och det gäller ju också att den blir betald i tid. Fakturan är sen underlaget till redovisningen som ni gör till BR.

Förresten – ska fakturan se ut på något särskilt sätt?
Yes. Aktören, kulturproducenten, utövaren är ju den som ska fakturera er. Men bara för att jag är exempelvis världsmästare i cirkus så kanske jag inte är världsmästare i administration. (Men ni i föreningen har ju precis ställt frågan och har nu ett världsmästarsvar. 😉) Fakturan ska vara adresserad till er förening. Där ska framgå namnet på utövaren, postadressen, deras organisationsnummer, fakturan ska ha ett fakturanummer också ska det ju också framgå vad de gjort och vad det kostar.

Hur snabbt betalar BR ut bidraget?
Vår ambition är att göra det skyndsamt och kontinuerligt under året. (Men vi frågade hur snabbt? 😉) Ok. Vi siktar på att göra det så fort som möjligt och att ni ska kunna ha pengarna cirka 2–3 veckor efter ni har redovisat. Det kan ta lite längre tid när det är sommar.

Hur ska vi tänka när det gäller moms på kostnaderna?
Om föreningen inte är momsregistrerad ska också momsen inkluderas i kostnaderna i ansökan till BR.
Om föreningen är momsregistrerad ska momsen dras av från sökt belopp. Den föreningen får ju dra av momsen på fakturan från kulturaktören. Stödet från BR betalas ut som ett bidrag.

Vad händer om vi gör ett överskott?
Eventuellt överskott från biljetter och annan försäljning tillfaller föreningen. Ni får dock inte söka för samma kostnad hos flera och få det täckt flera gånger om. Avstå eller meddela om medlen inte behövs för att ni hittat tillräckligt men finansiering från annat håll.

Vi hörde något om en Arrangörsutbildning?
Kul! Förra året, 2021, var det ett krav att genomgå en miniarrangörsutbildning på 60 minuter för att bli beviljad stöd. I år finns inga sådana krav eller något annat som är obligatoriskt att delta i. Men under 2022 kommer vi att erbjuda en lite längre digital arrangörsutbildning som är öppen för alla i Bygdegårdarnas Riksförbund. Mer information om den kommer inom kort.

ArrangörsPepp
Det här blir kul! Under året kommer vi att erbjuda några tillfällen till inspiration och tips på vad som kan arrangeras – musik, teater, dans, konst, litteratur, konsthantverk … som små miniutbudsdagar på det digitala nätet. Vi återkommer i frågan.

 

ÅterstartBygdegård 2021

Statens kulturråd har beviljade Bygdegårdarnas Riksförbund två miljoner kronor för ÅterstartBygdegård.

Redovisning för 2021

När arrangemanget är genomfört ska det redovisas genom detta formulär: forms.gle/ykLrvAircJ1unu6C9


ÅterstartBygdegård - sök stöd till kultur

Vid frågor kontakta:

Verksamhetsutvecklare konst och kultur

Stefan Löfgren

070-347 43 86

stefan.lofgren@bygdegardarna.se

Kommunikatör

Jenny Dahlerus

070-789 05 13

jenny.dahlerus@bygdegardarna.se

Verksamhetsutvecklare ungdom

Elinor Metsjö

070-344 65 53

elinor.metsjo@bygdegardarna.se

ÅterstartBygdegård

aterstart@bygdegardarna.se