Bakgrundsbild

ÅterstartBygdegård – kultur i hela landet 

ÅterstartBygdegård ger förutsättningar för lokala arrangemang och ger arbete till yrkesverksamma kulturutövare. I mitten av september beviljades de sista bidragen då medlen tog slut. Därför är nu ansökan stängd och bara formuläret för redovisning av beviljade bidrag finns kvar.

Redovisning ÅterstartBygdegård 2022

När arrangemanget är genomfört ska det redovisas via nedanstående formulär. Redovisa gärna så snart som möjligt när ni har fått fakturan, allra senast den 15 januari 2023. Utbetalning görs så snart som möjligt efter att redovisningen och fakturan har inkommit, men hur snabbt beror på arbetsbelastningen på kansliet.

Redovisning av ÅterstartBygdegård 2022

Vem ska betala fakturan till kulturutövaren?
Den betalar föreningen. För det är ni som har skrivit avtalet med aktören och det gäller ju också att den blir betald i tid. Fakturan är sen underlaget till redovisningen som ni gör till BR.

Förresten – ska fakturan se ut på något särskilt sätt?
Yes. Aktören, kulturproducenten, utövaren är ju den som ska fakturera er. Men bara för att jag är exempelvis världsmästare i cirkus så kanske jag inte är världsmästare i administration. (Men ni i föreningen har ju precis ställt frågan och har nu ett världsmästarsvar. 😉) Fakturan ska vara adresserad till er förening. Där ska framgå namnet på utövaren, postadressen, deras organisationsnummer, fakturan ska ha ett fakturanummer också ska det ju också framgå vad de gjort och vad det kostar.

Hur snabbt betalar BR ut bidraget?
Vår ambition är att göra det skyndsamt och kontinuerligt under året. (Men vi frågade hur snabbt? 😉) Ok. Vi siktar på att göra det så fort som möjligt och att ni ska kunna ha pengarna cirka 2–3 veckor efter ni har redovisat. Det kan ta lite längre tid när det är sommar.

Vad händer om vi gör ett överskott?
Eventuellt överskott från biljetter och annan försäljning tillfaller föreningen. Ni får dock inte söka för samma kostnad hos flera och få det täckt flera gånger om. Avstå eller meddela om medlen inte behövs för att ni hittat tillräckligt men finansiering från annat håll.


ÅterstartBygdegård 2022

ÅterstartBygdegård 2022 har bidragit till över 300 kulturarrangemang över hela landet. 3 845 000 kronor är nu beviljade och medlen är därmed slut.

Över 300 kulturarrangemang betyder också att över 300 yrkesverksamma kulturutövare har varit eller kommer att vara på plats i bygdegårdar i samtliga 24 bygdegårdsdistrikt.

Tänk på möjligheten som finns att söka arrangörsstöd även från andra håll – det kan vara värt att ta kontakt med er kommun eller det bygdegårdsdistrikt ni tillhör.


ÅterstartBygdegård 2021

Statens kulturråd har beviljade Bygdegårdarnas Riksförbund två miljoner kronor för ÅterstartBygdegård vilket ledde till 160 kulturevenemang i alla bygdegårdsdistrikt.


ÅterstartBygdegård - sök stöd till kultur

Vid frågor kontakta:

Projektledare Kulturbygdsturnén samt verksamhetsutvecklare konst och kultur

Stefan Löfgren

070-347 43 86

stefan.lofgren@bygdegardarna.se

Kommunikatör

Jenny Dahlerus

070-789 05 13

jenny.dahlerus@bygdegardarna.se

ÅterstartBygdegård

aterstart@bygdegardarna.se