Bakgrundsbild

Årsrapportering och föreningsuppgifter

Årsrapportering

Årsrapporttjänsten har uppdaterats under vintern 2018/2019 och då hållits stängd. Nu är tjänsten öppen igen. Ordförande, sekreterare och kassörer som har e-post registrerade hos BR har fått uppgifter skickade till sig via e-post.

När du klickat på länken i mejlet (http://host14.atatiki.se/bgr/index.php) ser inloggningssidan ut så här:

Om du vill ge inloggningsuppgifter till någon annan person gör du så här:

  1. Logga in och sök upp aktuell person som ska få inlogg.
  2. Fyll i e-postadress till personen som ska få inlogg (om det inte redan finns en adress).
  3. Tryck på knappen “Spara” längst ner.
  4. Klicka på knappen “Återställ lösenord”. Ett unikt lösenord skickas då till personens e-postadress.

Observera att hemsidessupporten (Datoravdelningen) INTE svarar på frågor kring årsrapportering och adressändring, vänd dig till BR:s kansli om du behöver hjälp.

Varför har årsrapporteringen uppdaterats och vad har ändrats?

Den viktigaste orsaken till uppdateringen är den nya datalagen (GDPR) som började gälla under 2018. Lösenord kan inte längre vara generella, utan behöver vara unika för alla individer. Detta kräver i sin tur att e-postadress till alla funktionärer som vill logga in i systemet behöver registreras i och med årsrapporteringen.

Dataprogrammet/systemet är detsamma, men en del frågor är tillagda och andra borttagna eller justerade. Balansrapporten är helt borttagen. Efter att delen om verksamhet och ekonomi är registrerade för det gångna året finns också en kryssruta för att meddela att formuläret är färdigifyllt och klart att användas för förbundets och distriktets statistik.

När ska jag årsrapportera?

Vanliga år har årsrapporteringen öppet från och med 1 januari till och med 15 mars. I år senareläggs deadlinen . Rapportera så fort ni har möjlighet helt enkelt, men senast den 15 april vill vi att alla föreningar ska ha gjort sin årsrapport.

Grunduppgifter om föreningen och om funktionärer till exempel adressändringar ska uppdateras kontinuerligt under året om förändringar sker.

Årsrapportering sker främst via nätet, men personer som saknar internetuppkoppling har möjlighet att rapportera på papper till sitt bygdegårdsdistrikt.

Därför är det viktigt att årsrapportera

BR använder statistiken till att påverka beslutsfattare såsom kommuner, regeringen, bidragsgivare med mera att ta beslut som gagnar vår organisation.

Med rätt kontaktuppgifter når bygdegårdsdistrikten och förbundet ut med information till rätt personer och viktig post, såsom fakturor, tidskriften Bygdegården hamnar inte i fel brevlåda. E-postadresser är viktiga då merparten av kommunikationen såsom inbjudningar, nyhetsbrev och annan viktig information sker via e-post.

Via verksamhetsstatistiken får vi en bild på vilka verksamhetsområden vi ska satsa extra mycket på.

Ändring av föreningsuppgifter

Medlemsföreningarna ansvarar för att uppdatera sina uppgifter så att de är korrekta i årsrapporteringssystemet, detta bör göras löpande under året när något förändras. En del av de uppgifter som finns i rapporteras hämtas automatiskt till hemsidans Hitta bygdegård-funktion samt visas på föreningens “visitkortsida”. Där för är det bra att lägga in kontaktuppgifter till uthyrare samt kartkoordinater så blir ni lättare blir hittade av personer som är intresserade av att hyra en bygdegård.

Kontakta BR:s kansli för hjälp

Bygdegårdarnas Riksförbund

08-440 51 90

info@bygdegardarna.se