Bakgrundsbild

Årsrapportering och föreningsuppgifter

Årsrapporteringen är öppen

Alla föreningar ska varje år göra en årsrapportering digitalt för att riksförbundet ska kunna få ut värdefull statistik om er verksamhet samt få korrekta kontaktuppgifter till era valda funktionärer.

Systemet har uppdaterats under vintern 2020/21 och kan få kapacitetsproblem om många loggar in samtidigt. Om det händer kan ni vänta och prova att logga in igen efter en timme. För att snabbt och enkelt fylla i uppgifterna digitalt kan ni förbereda siffror och svar på frågor genom att se alla frågor som ställs här:

Här kan ni ladda ner de olika delarna för att se vilka uppgifter som behövs:

På grund av förseningen förlängs deadlinen för att årsrapportera till den 15 april. Ta kontakt med ditt bygdegårdsdistrikt för att anmäla era två ombud till distriktsstämman eftersom de eventuellt inte kommer hinna få den uppgiften från er årsrapportering!

För att kunna söka det riktade krisstödet 2021 krävs det att föreningen har årsrapporterat.

Föreningar som planerar att genomföra sitt årsmöte efter deadline ska ändå fylla i de tre delarna: om förening, verksamhet och ekonomi senast den 15 april. Den sista delen om funktionärer uppdateras efter årsmötet.

Årsrapportering

För att komma till inloggningen klicka på https://fms.bygdegardarna.se/fmi/webd/Bgr_rapport, välj förening i rutan för inloggning, fyll sedan i dina användaruppgifter samt föreningens medlemsnummer.

Om du vill ge inloggningsuppgifter till någon annan person gör du så här:

  1. Logga in och sök upp aktuell person som ska få inlogg.
  2. Fyll i e-postadress till personen som ska få inlogg (om det inte redan finns en adress).
  3. Tryck på knappen ”Spara” längst ner.
  4. Klicka på knappen ”Återställ lösenord”. Ett unikt lösenord skickas då till personens e-postadress.
När ska jag årsrapportera?

Sista dag för årsrapportering är i år 2021 15 april.

Grunduppgifter om föreningen och om funktionärer till exempel adressändringar ska uppdateras kontinuerligt under året om förändringar sker.

Årsrapportering sker främst via nätet, men personer som saknar internetuppkoppling har möjlighet att rapportera på papper till sitt bygdegårdsdistrikt.

Därför är det viktigt att årsrapportera

BR använder statistiken till att påverka beslutsfattare såsom kommuner, regeringen, bidragsgivare med mera att ta beslut som gagnar vår organisation.

Med rätt kontaktuppgifter når bygdegårdsdistrikten och förbundet ut med information till rätt personer och viktig post, såsom fakturor, tidskriften Bygdegården hamnar inte i fel brevlåda. E-postadresser är viktiga då merparten av kommunikationen såsom inbjudningar, nyhetsbrev och annan viktig information sker via e-post.

Via verksamhetsstatistiken får vi en bild på vilka verksamhetsområden vi ska satsa extra mycket på.


Ändring av föreningsuppgifter

Medlemsföreningarna ansvarar för att uppdatera sina uppgifter så att de är korrekta i årsrapporteringssystemet, detta bör göras löpande under året när något förändras. En del av de uppgifter som finns i rapporteras hämtas automatiskt till hemsidans Hitta bygdegård-funktion och visas på föreningens ”visitkortsida”. Där för är det bra att lägga in kontaktuppgifter till uthyrare samt kartkoordinater så blir ni lättare blir hittade av personer som är intresserade av att hyra en bygdegård.

Kontakta BR:s kansli för hjälp

Bygdegårdarnas Riksförbund

08-440 51 90

info@bygdegardarna.se