Medlemsmail

Distriktsstyrelsen skickar ut två till fyra Nyhetsmail per år.

Nyhetsmailen går till respektive bygdegårdsförenings

  • Ordförande
  • Sekreterare samt
  • Kassör

Mailen skickas till de mailadresser som finns registrerade hos Bygdegårdarnas riksförbund.

De som inte har någon registrerad mailadress nås med andra ord inte av denna information.

Distriktsstyrelsen hoppas att de som får mailen, sprider informationen till övriga i respektive bygdegårdsförening.