Stämmohandlingar

Äntligen ska vi få träffas igen. Stämman börjar 09:30 med avprickning och kaffe samt smörgås. Därefter stämmoförhandlingar. Vi hoppas på ett innehållsrikt och givande möte. Ännu en gång ska vi förhoppningsvis få dela ut de prestigefyllda priset – Årets Bygdegård på distriktsnivå. Inkomna nomineringar kommer att granskas av vår utsedda jury. Vi kommer även att berätta om distriktets stora satsningar under året och kanske blir det också inspirerande underhållning. Välkomna

Här kan du hitta du alla handlingar som kommer att behandlas på stämman 2024

Inbjudan Och Dagordning Gävleborgs Bygdegårdsdistrikt 2024

Kallelsen skickades via mail till samtliga föreningars ordförande, sekreterare och kassörer 2024-02-09. De föreningar där distriktet saknade mailuppgifter för ordförande, postades inbjudan samma dag (5 föreningar).

Kallelse Och Dagordning BR Gävleborg 2024 – kommer att skickas ut när anmälningstiden till stämman har passerats (27 mars).

 

Underlag på mötet:

Fastställande av röstlängd – Deltagarförteckning kommer att läggas upp dagarna före stämman.

Röstlängden fastställs när upprop har skett.

 

Punkt 8. Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för det gångna verksamhetsåret

Verksamhetsberättelse 2023

 

Ekonomisk berättelse 2023:

Balansrapport 2023 Gävleborgs Bygdegårdsdistrikt

Resultatrapport 2023 Gävleborgs Bygdegårdsdistrikt

Noter Till Redovisningen 2023

Revisorernas berättelse

Revisionsberättelse 2023

Motioner

Motion Avseende Årets Bygdegård

 

Val av 

Distriktet saknar i dagsläget Valberedning. Ett förslag på styrelse kommer att delas på mötet – och om tid finns – även läggas ut här på hemsidan före mötet. Distriktet behöver fler eldsjälar – är du intresserad av att arbeta på distriktsnivå – i stort eller litet – eller vet du någon annan som skulle passa för ett uppdrag – hör av dig.

I brist på valberedning finns det glädjande nog ändå ett förslag på val att göra på stämman

 

Redovisning av distriktets verksamhetsplan och budget för innevarande år samt diskussion om riktlinjer för kommande års verksamhet.

Verksamhetsplan 2024

Budgetförslag 2024

Hör gärna av dig om du inte hittar till Dönjegården eller om du har några andra frågor.

Ordförande Ingemar Sandehult 070 772 00 33

Sekreterare Marie Sandehult 070-334 81 26

 

Varm Välkomna