Verksamhetsår 2018

Bifogat finner ni den av årsstämman fastlagda verksamhetsplanen

Förutom de av stämman tagna aktiviteter arbetar distriktet även med följande

  • Arrangörsskapsutbildning i samarbete med Riksteatern (i år huvudsakligen bygdegårdar i Hudiksvalls kommun)
  • Ställplatser för husbilar på bygdegårdar
  • Planering för Arrangörsskapsutbildning i Bollnäs/Ovanåker och Söderhamns kommuner under 2019

 

Verksamhetplan Gävleborgs Bygdegårdsdistrik 2018