Distriktsstämma 2016

Stämman 2016 hölls den 9 april på Vallsta Bygdegård

2016 Balansrapport-2015

2016 Budget-2016

2016 Föredragningslista-årsstämma-

2016docx 2016 Inbjudan-årsstämma-

2016 2016 Kallelse-årsstämma-2016

2016 Resultatrapport-2015

2016 Styrelsens-förslag-på-motion-investera-i-hemsidan

2016 Verksamhetsberättelse-2015

2016 SKM_C224e16032421580

2016 Verksamhetsplan-2016