Distriktsstyrelsen arbetar med att samordna, utbilda, stötta och entusiasmera de personer som är verksamma i de lokala föreningarna.

Distriktet hjälper vidare till med att förmedla olika kulturaktiviteter som teater, sång, musik, film, konst och utställningar. En annan viktig funktion är rådgivning kring bygg- och försäkringsfrågor.

Distriktet leds av en styrelse som arbetar ideellt.

Distriktets uppgift är:

(utdrag ur stadgarna)

  •  att samordna och utveckla verksamheten inom distriktet
  • att verka för tillkomsten av föreningsägda allmänna samlingslokaler
  • att bedriva grundläggande funktionärsutbildning
  • att ge råd kring driften av lokalen samt program- och kulturverksamhet
  • att verka för tillkomsten av samarbetsgrupper i kommunerna

Vi har en arbets- och ansvarsfördelning inom styrelsen där olika personer ger råd och stöd.

  • Byggansvarig ger råd och stöd i samband med ny, om och tillbyggnad
  • Försäkringsansvarig svarar på frågor om bygdegårdsförsäkringen
  • Informationsansvarig kan Du fråga om det mesta
  • Miljöansvarig ger råd och stöd i miljöfrågor.
  • Kulturansvarig ger råd om kulturturnéer m.m.