Distriktsstyrelsen arbetar med att samordna, utbilda, stötta och entusiasmera de personer som är verksamma i de lokala föreningarna.

Distriktet hjälper vidare till med att förmedla olika kulturaktiviteter som teater, sång, musik, film, konst och utställningar. En annan viktig funktion är rådgivning kring bygg- och försäkringsfrågor.

Distriktet leds av en styrelse som arbetar ideellt.

Styrelsen har sins emellan delat upp distriktet enligt följande. Respektive kontaktperson har till uppgift att hjälpa till att skapa en långsiktig relation med den kommun som respektive bygdegård ligger inom. Se Områdesindelning 2018

Distriktets uppgift är:

(utdrag ur stadgarna)

  •  att samordna och utveckla verksamheten inom distriktet
  • att verka för tillkomsten av föreningsägda allmänna samlingslokaler
  • att bedriva grundläggande funktionärsutbildning
  • att ge råd kring driften av lokalen samt program- och kulturverksamhet
  • att verka för tillkomsten av samarbetsgrupper i kommunerna

Vi har en arbets- och ansvarsfördelning inom styrelsen där olika personer ger råd och stöd.

  • Byggansvarig ger råd och stöd i samband med ny, om och tillbyggnad
  • Försäkringsansvarig svarar på frågor om bygdegårdsförsäkringen
  • Informationsansvarig kan Du fråga om det mesta
  • Miljöansvarig ger råd och stöd i miljöfrågor.
  • Kulturansvarig ger råd om kulturturnéer m.m.