Popcorn-maskin

Inför bioturnén 2021 inhandlades en rejäl popcorn-maskin

Denna finns nu att låna vid lämpliga tillfällen. Dessa kan vara filmvisning, familjedagar eller andra tillfällen då popcorn passar in. Kontakta Ingemar Sandehult (070-772 00 33) för vidare info.