Stämmohandlingar 2020

Här kommer du kunna hitta du alla handlingar som kommer att behandlas på stämman 2020

NYTT NYTT – På grund av Corona Panemin kommer stämman att hållas via telefon – start kl. 10:00, den 4 april NYTT NYTT NYTT

Vi fyller på allteftersom handlingarna blir färdigsställda.

Inbjudan BR Gävleborg 2020 samt dagordning

Verksamhetsberättelse 2019

Balans2019 (1) Resultat2019 (2)

Revisionsberättelse 2019

Verksamhetsplan 2020

Budget 2020

Valberedningens förslag (1)

stadgar-for-bygdegardsdistrikt

stadgar-for-bygdegardsdistrikt – sammanskrivet

Den första varianten är förslaget på nya stadgar – den senare är en jämförelse med nya och gamla stadgar

Hör av gärna av dig (om du tidigare har anmält dig) om du inte har möjlighet att delta, eller om du får problem med uppkopplingen.

Ordförande Nils-Erik Falk 070-659 39 27