December 2018

Ännu ett år går mot sitt slut och det börjar bli dags att ”titta tillbaka” och se vad som har blivit gjort under det gångna året, i alla fall om man har ansvaret att skriva en verksamhetsberättelse 😊

I distriktet har allt känts mycket ”lättare” sedan årsmötet i april, då vi sedan dess haft en komplett styrelse, vilket underlättar mycket.

I höst har distriktet återigen delat ut pengar till kultur- och ungdomssatsningar. Det är alltid lika roligt att se vilken aktivitet som pågår runt om i distriktet. Kan ett bidrag från distriktet vara avgörande för att en aktivitet blir av, är det väl investerade pengar. Nu har tiden att rapportera från aktiviteterna gått ut, och det ska bli spännande att få höra hur väl de olika aktiviteterna har mottagits.

Nästa årsstämma blir det 6 april 2019. I skrivande stund är det inte helt klart var vi kommer att vara, eftersom vårt förstahandsval inte kunde ta emot oss p g a renovering. Vi återkommer kring detta så snart som möjligt, om inte förr så två månader före stämman då kallelsen ska gå ut.

Ni vet väl om att alla föreningar har möjlighet att skriva motioner till stämman, dvs önskemål om saker som ni vill att ska ske i distriktet, eller saker som distriktet ska ”verka för”. Information om vilket datum som er motion senast ska ha kommit distriktet tillhanda för att bli behandlad på stämman kommer också så snart som möjligt.

Vi vill också passa på att påminna om vikten av att årsrapportera efter föreningens årsstämma. På hemsidan finns en lathund om hur föreningen gör för att årsrapportera.

Är du intresserad av att arbeta på distriktsnivå? Kontakta gärna distriktets valberedning, genom dess sammankallande Bo Beijergård bo.beijergard@gmail.com

Vad har hänt för övrigt ?!

I höstas fick vi ett förmånligt erbjudande från vårt Försäkringsbolag Länsförsäkringar, som erbjöd gratis brandsläckare till alla bygdegårdar. Ni som har beställt, men ännu inte hämtat era brandsläckare, kontakta Ingemar Sandehult (070-7720033) eller Peter Weider (070-980 16 14).

Gävleborgs bygdegårdsdistrikt ingår i år och 2019 i ett skadeförebyggande projekt, som går ut på, att minimera skaderiskerna på våra bygdegårdar. Se till att informera er kring detta då det finns pengar att tjäna samtidigt som ni ökar er trygghet. Se mer på bygdegardarna.se

Det planeras även för en ”Arrangörsskapskurs” avseende Bollnäs, Ovanåker och Söderhamn, liknande den som har genomförts under hösten i Hudiksvall.

Studieförbundet Vuxenskolan kommer att hålla en kurs i januari avseende Sociala medier, den 17 januari 2019 kl. 18:00-21:00 i Söderhamn. https://www.sv.se/avdelningar/sv-gavleborg/kurser/sociala-medier-workshop-66814/

Under hösten har både riksförbundet, distriktet och de föreningar som har hemsida genom förbundet, fått nya hemsidor med en ny design. En utbildning rörande den nya hemsidan hölls under hösten i Sundsvall. Behöver din förening hjälp med hemsidan? SV (Studieförbundet Vuxenskolan) kan hjälpa till med det, i form av en studiecirkel.

Vi försöker att sprida goda idéer på aktiviteter på Gävleborgs Bygdegårdsdistrikts Facebooksida. Gå gärna in och följ distriktet där.

Med dessa rader vill vi i distriktsstyrelsen önska er alla en riktig God jul och ett Gott nytt år.