Planerade styrelsemöten

På årets (2020) distriktsstämma valdes en till antalet något begränsad styrelse. Styrelsen har som mål att under detta verksamhet synliggöra distriktets roll och verksamhet, i en förhoppning att vi till stämman 2021 har förslag på en numerärt större styrelse.

Styrelsen planerar styrelsemöten enligt följande fram till nästa stämma:

Prel 19 maj – telefonmöte – datumet beror på när handlingarna till Förbundsstämman är färdiga.

9 juni – per telefon – återkoppling från Förbundsstämman.

11 augusti – Förhoppningsvis ett fysiskt möte under förutsättning att Corona ger oss den möjligheten. Tid att planera höstens nätverksträffar.

24 september – per telefon – avstämning inför Nätverksträffarna.

28 september – 1 oktober Nätverksträffar – fyra kvällar i rad – geografiskt spridda över distriktets bygdegårdar.

10 november – per telefon – dags att börja dra upp riktlinjerna för nästa års stämma.

14 november – ev 60 års jubileum i distriktet.

15 december – Julfest – här måste alla datum kring nomineringar, motionsstopp, tid för inbjudan mm fastställas.

Nästa års distriktsstämma kommer att hållas någon gång mellan 15 mars och 20 april – allt enligt de på distriktsstämman fastställda stadgarna.

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se