Ny distriktsstyrelse

Under mars månad 2023 håller föreningen årsstämma.

Då ska en ny styrelse utses. Distriktet syftar till att stödja och entusiasmera sina medlemsföreningar och arbetetsköts helt ideellt. I år har vi färre styrelsemedlemmar än önskvärt och därför vill vi bli fler.

Under tiden fram till stämman kommer alla föreningar att bli kontaktade med information om bygdegårdsdistriktets verksamhet, arbetet och nyttan som styrelsemedlem samt medlemsföreningarnas utbyte av bygdegårdsdistriktet. Syftet är att fler medlemsföreningar ska delta i distriktets arbete. Har du/ni redan nu intresse av att delta så kontakta Ingemar Sandehult (070-772 00 33).