• Hem
  • Aktiviteter
  • Årets Bygdegård – en utbildning för din bygdegård

Årets Bygdegård – en utbildning för din bygdegård

2020 delade Gävleborg Bygdegårdsdistrikt ut priset ”Årets Bygdegård” på distriktsnivå – för första gången.

Distriktets stämma tog den 9 april beslutet att köra en utbildningssatsning som vi har valt att kalla ”Årets Bygdegård”.

Målet är inte att alla som går utbildningen ska nomineras till Årets Bygdegård, men styrelsen tycker att kriterierna för att kunna nomineras till Årets Bygdegård är viktiga – och vi har därför valt att ha dessa kriterier som en viktig del i den planerade utbildningen.

Upplägget är ganska enkelt – och kommer i så stor utsträckning som det är möjligt – anpassas efter de deltagande gårdarna.

Alla gårdar är välkomna att anmäla sig. Erfarenhetsutbyte är en viktig del i all verksamhet.

Det känns extra viktigt att framhålla att utbildningen vänder sig till alla gårdar, inte bara de som redan har en fungerande verksamhet, utan just till alla gårdar!

Inga förkunskaper krävs, och kanske är de de gårdar som kämpar i uppförsbacke, som har svårt att få i hop en styrelse, som kanske har svårt att få ihop ekonomin, som kanske har slut på idéer mmm, kanske är de just dessa gårdar som tvekar om de kan och orkar, men tillsammans kan vi klara det mesta. Tveka inte att höra av er om ni har frågor.

Utbildningen kommer att bestå av totalt 6 digitala träffar, en per månad under maj samt augusti-december. Juni och juli tar vi sommarlov.

Varje träff kommer at ha ett eget tema – och det är den enskilda bygdegården som är deltagare, inte en enskild person, vilket innebär att kanske är det Stina som deltar på informationen om fastigheten, Olle är med i passet om prissättning och ekonomi, och på ett annat pass kanske hela styrelsen är med. Det bli m a o inte så betungande för en person, då styrelsen kan dela på insatsen.

Förutom dessa träffar, kommer vi att besöka de deltagande gårdarna, och vad innehållet blir den dagen, är upp till den enskilda gården. Allt för att vara så skräddarsytt som möjligt.

Alla gårdar som deltar, vid minst 5 av ovanstående träffar – kommer att få en gratis Filmvisning – där distriktet tar kostnaden – medan föreningen får ta intäkterna.

Vid första tillfället – som mest troligt blir i den senare delen av maj – kommer vi gå igenom detaljerna, ta reda på mer om de deltagande gårdarna mm.

Et minimikrav för att vi ska köra utbildningen är minst tre gårdar.

Anmälan och frågor skickas till marie.sandehult@gmail.com eller via sms till 070 334 81 26 – senast den 24 april