Fastighetsutbildning

Efter en lyckad utbildning 2022 – erbjuder nu distriktet en utbildning kring våra fastigheter.

Upplägg

Ett utbildningstillfälle – de flesta via länk – per månad

Delvis olika teman vid varje tillfälle – och den i de deltagande föreningarna som är mest intresserad av ämnet deltar, dvs det kan vara olika deltagare på de olika tillfällena, vilket gör att de totalt 6 träffarna, inte behöver bli så betungande för en person.

Vi rekommenderar för kontinuiteten att deltagande gårdar har med minst 2 deltagare vid varje tillfälle, även om självklart hela styrelsen kan delta på de digitala träffarna.

Möjlighet till fina premie till de gårdar som fullföljer utbildningen

Målet med utbildningen

  • Att ge ny kunskap
  • Att skapa säkrare fastigheter
  • Att inspirera
  • Att ge ny energi
  • Erfarenhetsutbyte och
  • Lite ”bonus”
  • Väcka frågan om att ytterligare tillgodose marknadens behov av samlingslokal.

De olika utbildningstillfällena kommer att fokusera på

4 april: Uppstart Digital träff 18:30-20:30

23 April: Fysiskt träff helgdag/ Workshop kring besiktning (5 h) – Deltagande på detta tillfälle ELLER 24 september

23 Maj : Digital träff 18:30-20:30 Systematiskt brandskyddsarbete (2 h)

24 Juni: Krisberedskap // Extern föreläsare

17 Augusti: Digital träff  18:30-20:30 Kort repetition av besiktning samt uppstart av säker föreningsgård

24 September: Fysiskt träff helgdag/ Workshop kring besiktning (5 h) – Deltagande på detta tillfälle ELLER 22-23 april

10 Oktober: Digital 18:30-20:30 – Hur finansierar vi vårt underhåll. Prissättning mm. Budget, kalkyler, redovisning samt ansvar vid uthyrning och summering (2 h)

Förutsättningar och möjligheter

I denna utbildning är kontinuiteten viktigare än på fjolårets utbildning.

Om möjligt bör två från varje deltagande gård delta, men vilka två som deltar per tillfälle kan vara mer flexibelt.

Träffarna i april och september – deltagande gårdar väljer att delta på en av dessa.

Detta innebär att på ovanstående totalt 7 träffar – ska deltagande gårdar deltagit med någon representant på alla fem digitala träffar samt på en av träffarna i april eller september.

De fysiska träffarna kommer i den mån det är möjligt spridas geografiskt för att underlätta för alla deltagande och minimera reslängden.

Alla gårdar står för sina egna resekostnader.

De gårdar vi besöker – blir mest troligt några av de gårdar som deltar i utbildningen. Distriktet står då för kostnad för hyra av lokal, lunch och kaffe, vilket kan vara en inkomstmöjlighet för den gården, förutom att man får sin gård genomgången av ett helt team.

Alla gårdar som deltar i hela utbildningen – erhåller en kostadsfri biovisning samt möjligheten att få hjälp av en hantverkare en dag efter överenskommelse.

Hantverkardagen fördelas av kursledningen efter inkomna önskemål.

Hela utbildningen bekostas av distriktet.

Förutsättningar för hantverksdagen

Distriktet vet att många gårdar har svårt med ideella krafter och ibland även kunskap. Ibland kan man behöva lite starthjälp för vissa projekt osv, och ofta begränsar ekonomin den möjligheten.

Distriktet kommer därför att dela ut en 8-timmars dag med hantverkshjälp, till en av de gårdar som fullföljer hela utbildningen. Distriktet kommer att stå för alla kostnader avseende hantverkaren, medan den ”vinnande” bygdegården står för materialet.

Alla gårdar får beskriva vad de önskar hjälp med och motivera varför just de ska få den utlovade Hantverksdagen.

Kursledningen avgör vem som erhåller Hantverksdagen. Mer information kommer under kursen.

För att kunna genomföra utbildningen behöver 10 gårdar delta.

Fördelar med att gå utbildningen; Kunskap, erfarenhetsutbyte, genomgång av egna fastigheten, gratis filmkväll, möjlighet att få hantverkshjälp under en dag.