Stämmohandlingar 2022

Här kommer du kunna hitta du alla handlingar som kommer att behandlas på stämman 2022

Inbjudan Och Dagordning BR Gävleborg

Kallelse Distriktsstämma

 

Underlag på mötet:

Punkt 6. Fastställande av röstlängd – Deltagarförteckning kommer att läggas upp dagarna före stämman.

Röstlängden fastställs när upprop har skett.

Punkt 8. Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för det gångna verksamhetsåret

Verksamhetsberättlese 2021

Ekonomisk berättelse 2021:

Balansrapport 2021

Resultatrapport 2021

Punkt 9. Revisorernas berättelse Revisionsberättelse 2021

Val av, punkt 13-15  Val Att Göra På Stämman

Punkt 16. Redovisning av distriktets verksamhetsplan och budget för innevarande år samt diskussion om riktlinjer för kommande års verksamhet. Förslag På Budget

Länk till mötet kommer att skickas ut under den 7 april. Hör av dig om du inte har fått länken.

Hör av gärna av dig (om du tidigare har anmält dig) om du inte har möjlighet att delta, eller om du får problem med uppkopplingen.

Ordförande Ingemar Sandehult 070 772 00 33