Stämmohandlingar 2021

Här kommer du kunna hitta du alla handlingar som kommer att behandlas på stämman 2021

Inbjudan BR Gävleborg 2021 inklusive dagordning

 

Underlag på mötet:

Punkt 6. Fastställande av röstlängd – Deltagarförteckning är skickad med posten till alla deltagare.

Röstlängden fastställs när upprop har skett.

Punkt 8. Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för det gångna verksamhetsåret

Verksamhetsberättelse 2020

Ekonomisk berättelse 2020

Punkt 9. Revisorernas berättelse Revisionsberättelse 2020

Val av, punkt 13-15 Förlag på val att göra

Punkt 16. Redovisning av distriktets verksamhetsplan och budget för innevarande år samt diskussion om riktlinjer för kommande års verksamhet. Resultatbudget 2021

 

Hör av gärna av dig (om du tidigare har anmält dig) om du inte har möjlighet att delta, eller om du får problem med uppkopplingen.

Ordförande Ingemar Sandehult 070 772 00 33