Stämmohandlingar 2023

Äntligen ska vi få träffas igen. Stämman börjar 12:00 med avprickning, lunch och underhållning. Därefter stämmoförhandlingar. Vi hoppas på ett innehållsrikt och givande möte – där Bygdegårdarnas Riksförbunds förbundschef Kenneth Lundmark gästar distriktet. Ännu en gång ska vi förhoppningsvis få dela ut de prestigefyllda priset – Årets Bygdegård på distriktsnivå. Inkomna nomineringar granskas just nu av vår utsedda jury. Vi kommer även att berätta om distriktets utbildningssatsning. Välkomna

Här kan du hitta du alla handlingar som kommer att behandlas på stämman 2023

Inbjudan Och Dagordning BR Gävleborg 2023

Kallelse Och Dagordning BR Gavleborg 2023

 

Underlag på mötet:

Punkt 6. Fastställande av röstlängd – Deltagarförteckning kommer att läggas upp dagarna före stämman.

Röstlängden fastställs när upprop har skett.

Deltagarförteckning

 

Punkt 8. Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för det gångna verksamhetsåret

Verksamhetsberättelse 2022

 

Ekonomisk berättelse 2022:

Balansrapport 2022 Gävleborgs Bygdegårdsdistrikt

Resultatrapport 2022 Gävleborgs Bygdegårdsdistrikt

Punkt 9. Revisorernas berättelse

Revisorernas Berättelse för 2022

 

Val av – punkt 13-15  

Distriktet saknar i dagsläget Valberedning. Ett förslag på styrelse kommer att delas på mötet – och om tid finns – även läggas ut här på hemsidan före mötet. Distriktet behöver fler eldsjälar – är du intresserad av att arbeta på distriktsnivå – i stort eller litet – eller vet du någon annan som skulle passa för ett uppdrag – hör av dig.

I brist på valberedning finns det glädjande nog ändå ett förslag på val att göra

 

Punkt 16. Redovisning av distriktets verksamhetsplan och budget för innevarande år samt diskussion om riktlinjer för kommande års verksamhet.

Förslag  Verksamhetsplan 2023

Förslag  Budget 2023

Hör gärna av dig om du inte hittar till Bjuråker eller om du har några andra frågor.

Ordförande Ingemar Sandehult 070 772 00 33

Sekreterare Marie Sandehult 070-334 81 26

 

Varm Välkomna