Distriktsstämma 2019

Här hittar ni information om 2019 års distriktsstämma.

Information kompletteras löpande

Datum: 6 april 2019
Tid: kl. 10:00 startar vi med ombudsanmälan och fika,
därefter stämmoförhandlingar som startar 10:30.
Plats: Klippans Bygdegård, Segersta
Adress: Svedjavägen 32, 823 93 Segersta

Respektive förening har rätt att skicka två ombud med rösträtt. Övriga deltagare betraktas som gäster och har yttrande- samt förslagsrätt men inte rösträtt.

Förutom stämmoförhandlingar bjuds det på fika, lunch och kultur.

Anmälan: Meddela er anmälan till Björn Hådell, bh86@hotmail.com eller 070-365 64 03.
Ni kan också anmäla er via årsrapporteringen digitalt.
Vi behöver er anmälan senast den 10 mars för att ni ska få era personliga kallelser i enlighet med stadgarna (12 dagar innan).

Alla handlingar till distriktsstämman finns här på hemsidan och utskrivna på plats i lokalen.

Motioner ska vara inskickade och styrelsen tillhanda senast den 10 mars 2019.
Skicka era motioner till Ingemar Sandehult, ingemar@smfab.se eller
Gävleborgs bygdegårdsdistrikt
c/o Ingemar Sandehult
Enångersvägen 21
825 95 Enånger