Distriktsstämma 2020

Nästa distriktsstämma, som även blir distriktets 60-årsjubileum, blir den 4 april 2020.

Enligt distriktets stadgar, § 8, mom. 4 ska meddelande om tid och plats för distriktsstämman ske senast 2 månader före stämman (dvs senast 4 februari), för samtliga medlemmar. Inbjudan är utskickad tillsammans med faktura för årets medlemsavgift samt information om möjligheten att nominera till ”Årets Bygdegård”.

På grund av Corona pandemin har styrelsen beslutat att köra stämman som ett telefonmöte.

Alla som har anmält sig ska ha fått mail om hur uppkoppling kan ske.

Stämman startar den 4 april kl. 10:00.

Avprickning kommer att ske – men vi ser gärna att ni kopplar upp er några minuter före utsatt tid.