Revisorer

2024-2025

Karl-Göran Karlsson Ordinarie
Frösthult, Gästre 10
749 72 Fjärdhundra
Telefon: 0171 – 92947, 070 – 3206858

Karl-Egon Ljusberg Ordinarie
Hånsta
743 92 Vattholma
Telefon: 018 – 379029, 018 – 379220, 070 – 6990999
E-post: 379029@telia.com

Christer Johansson Ersättare
Stavby-Nyby 120
747 94 Alunda
Telefon: 0174 – 13153, 070 – 6609794
E-post: christer13153@telia.com

Sargit Adolfsson Ersättare
Spakbacken, Nyborg 218
741 94 Knivsta
Telefon: 070 – 329060