Bakgrundsbild

Allmänna arvsfonden

Allmänna arvsfonden finansierar projekt som bidrar till att stärka barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning.

Ger även till lokalstöd- när ni vill göra en om-, till-, eller nybyggnation för att kunna starta ny verksamhet på orten (inom tio kilometer) eller göra tillgänglighetsanpassningar för pågående verksamhet.

Länk: Allmänna arvsfonden