Anslutna medlemsorganisationer

2024-2025

Centerkvinnor Uppsala län
Eivor Hoffman Ordinarie
Enåkersby 410
744 93 Runhällen
Telefon: 073 – 3015166
E-post: eivor.hoffman@gmail.com

Hela Sverige ska Leva Uppsala län
Birgitta Söderberg Ordinarie
E-post: birgittasoder53@hotmail.com

Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län
Helena Elvidotter Forslund
Österunda Paddebo
749 72 Fjärdhundra
E-post: helena.elvidotter.forslund@sv.s