Anslutna medlemsorganisationer

2022-2023

Anslutna medlemsorganisationer 2023 – 2024

Namn

Vakant Ordinarie Centerpartiet

Lisbeth Bolin Ersättare Centerpartiet
Klockargårdsvägen 4
746 93 Bålsta
Telefon: 0171 – 52225, 070 – 5827886
E-post: lisbeth.bolin@habonet.net

Vakant Ordinarie Hela Sverige ska Leva Uppsala län

Eivor Hoffman Ordinarie Centerkvinnor Uppsala län
Enåkersby 410
744 93 Runhällen
Telefon: 073 – 3015166
E-post: eivor.hoffman@gmail.com

Carin Aronsson Ordinarie Studieförbundet Vuxenskolan
Kungsängsgatan 12 Uppsala län
753 22 Uppsala Verksamhetschef.
Telefon: 018 – 102373
E-post: carin.aronsson@sv.se