Bakgrundsbild

Boverket

Investeringsbidrag

Investeringsbidrag från Boverket kräver att kommunen står för 30 procent av finansieringen. Boverksstödet är 50 procent och ni lägger själva i föreningen 20 procent, antingen i egna medel eller i ideellt arbete. För tillgänglighetsanpassning utgår stöd till 100 procent, dock högst 300 000 kronor.

Länk: Boverket