Bakgrundsbild

Distriktsstyrelsen

2024 – 2025

Ordförande / Landsbygdsprogram

Lars Mattsson
Marknadsgatan 44
754 60 Uppsala
Mobil: 073-322 56 26
E-post: britt.lars.mattsson@gmail.com

 

Vice ordförande

Anders Westerberg
Långalma 116
742 91 Östhammar
E-post: familjenwesterberg@telia.com
Mobil: 070 – 2220381

 

Kassör

Maud Johansson
Andersberg 413
741 95 Knivsta
Mobil: 070 – 2723744
E-post: runeborg@telia.com

 

Sekreterare / Kontaktperson Miljö / Informationsansvarig

Lars Ling
Botvidsgatan 3 C
753 29 Uppsala
Tfn: 018 – 145813
Mobil: 070 – 6316557
E-post: lars.ling.1937@gmail.com

 

Vice Sekreterare / Kontaktperson Miljö / Informationsansvarig

Bo Frändén
Trollbäcksvägen 6
743 82 Bälinge
Mobil: 076 – 1273635
E-post: bo.frndn@telia.com

 

Kontaktperson fastighet

Ingmar Jansson
Skäggesta 308
755 92 Uppsala
Tfn: 018 – 369237
Mobil: 0723 – 625142
E-post: Ingmar.jansson@gmail.com

 

Kontaktperson försäkring

Berith Trässman
Bäcklösen 162
815 91 Tierp
Mobil: 070 – 6041662
E-post: berithtrassman@live.se

 

Kontaktperson Kultur

Britt Mattsson
Marknadsgatan 44
754 60 Uppsala
Mobil: 0733 – 225626
E-post: britt.lars.mattsson@gmail.com

 

Kontaktperson Barn och Ungdom

Synnöve Fridén
Ålands,Västerby 315
755 77 Vänge
Mobil: 079 – 0511286
E-post: synnovefriden5gmail.com

 

Kontaktperson Hemsida

Sven-Ove Wånö
Stensunda 156
747 92 Alunda
Mobil: 076-1633859
E-post: sven-ove.wano@hotmail.com

 

Ledamot

Agneta Blomster
Dalby, Hessle 122
755 91 Uppsala
Mobil: 070-0922104
E-post: agneta.blomster@gmail.com

 

Uppsala distriktets kontaktperson i förbundsstyrelsen 2024 – 2025

Vakant