Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Distriktets konstklubb

Hallands Bygdegårdars konstklubb startades 1954. Upprinnelsen var att bygdegårdsföreningarna behövde konst till sina lokaler och genom konstklubben skulle både föreningar och enskilda kunna vinna konst.

Konstklubbens uppgift är att inköpa och lotta ut god konst och konsthantverk till bygdegårdsföreningar och enskilda.

Bygdegårdsföreningar som är anslutna till distriktet, medlemsorganisationernas medlemmar, samt enskilda personer kan bli medlemmar i konstklubben.

Konstkommittén väljer ut konst och konsthantverk som passar både till en bygdegård och till en medlem/person som har andel/andelar. Bygdegårdsföreningen kan välja att hänga konsten i bygdegården eller att använda den som uppmuntran till någon i bygdegårdsföreningen som gjort ett gott arbete för föreningen.

Årsavgiften är 200 kr/andel. Varje inbetald andel berättigar till en vinstmöjlighet. Samtliga intäkter används till konstinköp. Dragningen sker i god tid före bygdegårdsdistriktets årsstämma i april.

Bygdegårdar/medlemmar eller personer som redan har tecknat sig kommer att få ett utskick i januari 2024 med inbetalningskort.

Inköpen av konst kommer 2024 att köpas i Falkenbergs kommun, dragningen förrättas av våra revisorer före årsmötet. Vinnarna kommer att informeras per mail/brev om sin vinst.

Samtliga vinster kommer att finnas på vår hemsida före årsmötet så att de som har vunnit har möjlighet att välja ut det konstverk man fastnar för.

Vinster avhämtas på årsmötet och man väljer i turordning vilken vilket konstverk man önskar. Man väljer själv om man är på plats eller genom ombud. Den som inte är närvarande får det konstverk som värdemässigt står närmst i tur

Om du vill bli medlem i konstklubben eller teckna fler andelar anmäl dig per E-mail till lars.voss@netatonce.net   tel nr. 0703-071766

Konstklubbens     BG. nr. 702-0514