Göte Johansson
Olas väg 2 ,Box 4004
311 04 Glommen
Tfn 0346-960 70, 070-727 25 28
bygg@kontrollanten.com

Vice ordförande :
Tommy Larsson, tfn 0346-303 49
Skattagårdsv. 32, 310 60 Ullared
lartom@icloud.com

Sekreterare:
Gunbritt Emilsson, tfn 070-871 03 52
Köpinge 40 312 91 Laholm
Gunbritt@wekunet.se

Kassör & informationsansvarig:
Sven-Anders Svensson, tfn 0340-420 43, 070-551 70 20
Arves Munkaskog 1, 432 76 Tvååker
sven-anders@arves.se

Kultur:
Britt Gustavsson (samankallande) tfn 070-547 17 48
Lagagårdsvägen 5, 312 35 Laholm
drottningbritt@gmail.com

I kulturgruppen ingår även: Seija Lundqvist och Sven-Anders Svensson

Bygg- o försäkringsansvarig:
Göte Johansson, tfn 0346-960 70, 070-727 25 28
Olas väg 2, Box 4004, 311 04 Glommen
bygg@kontrollanten.com

Miljöambasadör:
Tommy Larsson, tfn 0346-303 49
Skattagårdsv. 32, 310 60 Ullared
lartom@icloud.com

Ungdomsambasadör:
Angelica Gustavsson, tfn 073-832 04 30
Soldalsvägen 8 312 95 Laholm
angelicagustafsson86@gmail.com

I ungdomsprojektet ingår även Rebecka Ling och Kerstin Antonsson

Webb – support:
Sven-Anders Svensson, tfn 0340-420 43, 070-551 70 20,
Arves Munkaskog 1, 432 76 Tvååker
sven-anders@arves.se

Övriga representanter i styrelsen:

Seija Lundqvist, tfn 0300-540756, 076-233 37 48
Hanhals Kyrkväg 285, 439 73 Fjärås
rustan.seija@bredband.net

Angelica Gustavsson, tfn 073-832 04 30
Soldalsvägen 8 312 95 Laholm
angelicagustafsson86@gmail.com

Lars Voss, tfn 0300-132 45
Hällingsjövägen 121, 434 95 Kungsbacka
lars.voss@netatonce.net

Rebecka Ling, tfn
Lantmannavägen 29 432 77 Tvååker

Kerstin Antonsson, tfn 0340-65 37 30
Skattagården 41, 439 65  Stråvalla
kerstin.antonsson@varberg.com

 

SV-representant:
Sven-Anders Svensson, tfn 0340-420 43, 070-551 70 20
Arves Munkaskog 1, 432 76 Tvååker
sven-anders@arves.se

LRF-representant: Ingen representant rapporterad

CUF-representant: Ingen representant rapporterad

 

Sammankallande i projekten:

Ungdom: Angelica Gustavsson, tfn 073-832 04 30

Marknadsföring/Webb: Sven-Anders Svensson, tfn 070-551 70 20

Konstklubbskommitén: Lars Voss och Seija Lundqvist.

 

Valberedningen

Sammankallande
Kurt Sevehem, Sevesgård 6, 439 65 Stråvalla, 076-941 93 70
Övriga
Sven Fritzson, Alslöv 7002, 434 97 Kungsbacka, 070-631 50 33
Lars-Gunnar Tönnerheden, Tosarp 409 305 97 Eldsberga, tfn 035-432 80
Kjell Henriksson, Laxgränd 15 312 30 Laholm, tfn 070-932 98 13