Ordförande
Lars Voss, tfn 070-307 17 66
Hällingsjövägen 121, 434 95 Kungsbacka
larsvoss84@gmail.com

Vice ordförande :

Göthe Johansson, tfn 070-727 25 28
Bredviksvägen 3, 311 54 Glommen
bygg@kontrollanten.com

Sekreterare:
Gunbritt Emilsson, tfn 070-871 03 52
Köpinge 40, 312 91 Laholm
emilsson.gunbritt@gmail.com

Kassör & informationsansvarig:
Sven-Anders Svensson, tfn 070-551 70 20
Arves Munkaskog 1, 432 76 Tvååker
sven-anders@arves.se

Kultur & Vice sekreterare:
Britt Gustavsson (samankallande) tfn 070-547 17 48
Lagagårdsvägen 5, 312 35 Laholm
drottningbritt@gmail.com

I kulturgruppen ingår även: Seija Lundqvist och Sven-Anders Svensson

Bygg- o försäkringsansvarig:
Göthe Johansson, tfn 070-727 25 28
Bredviksvägen 3, 311 54 Glommen
bygg@kontrollanten.com

Miljöambassadör:
Catharina Andersson, tfn 072-5720025
Ringvägen 11 311 64 Vessigebro
cathinka57@gmail.com

Ungdomsambassadör:
Katarina Andersson, tfn 070-5782060
Lingomevägen 8b 432 65 Väröbacka
katarina.wiman@gmail.com

Webb – support:
Bengt Ekeroth, tfn 070-6752458
Skavböke 421, 313 92 Oskarström
bengt.ekeroth@skavboke.com

Övriga representanter i styrelsen:

Seija Lundqvist, tfn 076-233 37 48
Hanhals Kyrkväg 285, 439 73 Fjärås
seija.rustan@gmail.com

Alf Henrik Petersson
Bosgårdsvägen 24
314 41 Torup

Henrich Kaufmann, tfn 070-884 11 89
Fjärås Eneväg 4, 439 71 Fjärås
kaufmann.heinrich@outlook.com

SV-representant:
Sven-Anders Svensson, tfn 0340-420 43, 070-551 70 20
Arves Munkaskog 1, 432 76 Tvååker
sven-anders@arves.se

LRF-representant: Ingen representant rapporterad

CUF-representant:
Gustav Johansson

 

Sammankallande i projekten:

Ungdom: 

Marknadsföring/Webb: Sven-Anders Svensson, tfn 070-551 70 20

Konstklubbskommitén: Lars Voss och Seija Lundqvist.

 

Valberedningen

Sammankallande
Lars-Gunnar Tönnerheden, Tosarp 409 305 97 Eldsberga,
tfn 070-469 51 71
Övriga
Kerstin Modiggård, Modiggagården, 432 91 Varberg,
tfn 073 -260 09 60
Kjell Henriksson, Laxgränd 15 312 30 Laholm, tfn 070-932 98 13