Medlemsnytta och förmåner

Det finns en mängd förmåner för alla bygdegårdar som är med i Bygdegårdarnas riksförbund. Här ser du några:

Tidskriften Bygdegården

Utkommer fyra gånger per år. Ordförande, kassör och kulturansvarig i varje förening får en kostnadsfri prenumeration.

Läs Bygdegården digitalt: bygdegardarna.se/kommunikation/tidskriften-bygdegarden

 

Hemsida – möjlighet att få en hemsida utan kostnad

Bygdegårdsförbundet erbjuder sina medlemmar en hemsida i WordPress med färdiga mallar. Det är föreningen själva som har ansvar för innehållet på den sidan.

Anmälan via formulär på: bygdegardarna.se/kommunikation/hemsida

 

Nyhetsbrev – aktuell information, inspiration samt erbjudanden

Skickas till din e-postadress cirka åtta till tio gånger per år. Här håller föreningen sig uppdaterad om vad som är på gång i förbundet. Förbundet kommunicerar endast per post två gånger per år till alla föreningar, så det är viktigt att alla har en uppdaterad e-postadress i medlemsdatabasen för att få information. E-postadressen registreras via Föreningsuppgifter och årsrapportering under Föreningsarbete på hemsidan. Adresserna sprids inte till någon extern part.

Läs mer: bygdegardarna.se/kommunikation/nyhetsbrev/tidigare-nyhetsbrev

 

Konst till bygdegården – konstdeposition

Medlemsföreningar kan få konst deponerad via Bygdegårdarnas riksförbund. Din förening får behålla konsten så länge som bygdegården är medlem. Föreningen står för kostnaden om den vill skicka tillbaka eller byta konst.

Läs mer: bygdegardarna.se/var-verksamhet/konst/konstdeposition

 

LRF Samköp – rabatter på möbler, kontorsmaterial, resor

Som medlem kan du och din bygdegård ta del av alla rabatter som LRF Samköp erbjuder. LRF Samköp är ett dotterbolag till LRF. Bygdegårdarnas medlemsföreningar får färdigförhandlade priser och villkor hos olika leverantörer. Det kostar ingenting för föreningen att utnyttja dessa rabatter och föreningen förbinder sig inte heller till något.

Registrera din förening via: lrfsamkop.se/skaffa-inloggning

 

Nordic Green Energy – grön el till förmånliga priser

Förutom bra priser på el utgår en ersättning till ditt bygdegårdsdistrikt när du tecknar eller förnyar elavtal med Nordic Green Energy. De kan även hjälpa er med solcellspaket till bygdegården.

Läs mer: nordicgreen.se/bygdegardsmix

 

Bygdegårdsförsäkringen

En skräddarsydd försäkring för föreningar som driver allmänna samlingslokaler ingår i bygdegårdarnas medlemskap. Gemensam upphandling leder till lägre premie och bättre villkor. Försäkringen hjälper till med ett aktivt skadeförebyggande arbete genom investeringsbidrag, säkerhetsrabatter, råd och stöd och erbjuder en gratis webbutbildning: sakerforeningsgard.se.

Läs mer: bygdegardarna.se/bygdegardsforsakring